Datum stránky: 1.5.2019

Ze života ŽP – DUBEN.

V minulém čísle VN jsem Vás pozval na rozkvetlé náměstí a jsem rád, že mohu zopakovat: „Přijďte, krásně kvete!“. Jen si neodpustím malou poznámku. V prostřední části narcisy úplně dobře nenarostly a to díky jedné paní, která chodila venčit své psy právě do místa, kde jsme narcisy vysadili. Takže děkujeme a snad už pochopí.

V dubnu nám už i ve Vimperku naplno propuklo jaro a tak jsme museli smluvně zajistit základní údržbu na letošní rok. Největší objem prací z údržby zeleně představuje sečení travnatých ploch a tuto práci pro město zajišťují Městské služby (MěSl). Pro zajímavost několik čísel. Náklady na sečení včetně dalších prací (úklid odpadků, odvoz trávy, úklid listí) činí 2 000 000,- Kč.  Celková výměra ploch určených k sečení je 316 578 m2 (téměř 32 hektarů). Každá plocha je posečená min. 2x a některé plochy sečeme dle smlouvy 6x. Průměrně je každá plocha posečená 3x, což znamená, že MěSl posečou každý rok přes 100 ha ploch. Pokud si představíme terénní a další podmínky (svahy, parkování aut, nepořádek,…), ve kterých práce probíhají, tak je to úctyhodný výkon. Při této příležitosti bych Vás chtěl poprosit o trpělivost, pokud nebude někde posečeno úplně hned a dle Vašich představ. Nejrychleji nám tráva naroste právě v květnu a ještě k tomu téměř všude najednou (kupodivu J). Pokud by MěSl měly stihnout sečení všude a hned, musely by nakoupit mnohem víc techniky a zaměstnat mnohem víc lidí a v červnu by lidi propustily a techniku odstavily a to asi není to pravé.

Další oblastí pro údržbu zeleně jsou keřové a květinové záhony. Jejich údržbu opět zajišťují MěSl, konkrétně „naše Verča“ (to je to děvče, kterou vídáte zakleknuté v záhonu a možná si ani neuvědomíte, kolik to obnáší práce a jak bolí záda a přidejte si k tomu „nakaděno“ od psů L). Udržovat záhony znamená přihnojit, 2 x za rok ostříhat, několikrát vyplít. Dohromady je takto udržováno 62 lokalit o celkové výměře 7 708 m2. Náklady se pohybují okolo 250 000,- Kč. Možná se to zdá hodně peněz, ale pokud chceme, aby i naše město bylo hezké, tak nic jiného nezbývá. Pro úplnost dodávám, že se zároveň staráme přibližně o 60 květinových nádob. Nádoby už hodně pamatují a rádi bychom do města dali nové a hezčí, jenže cena jedné nádoby, která trochu vypadá, vydrží provoz v ulicích a je přívětivá k rostlinám, se pohybuje okolo 20 000,- Kč a to je v současné situaci poněkud nad naše finanční možnosti.

Máme za sebou krásné velikonoční svátky a pár mladíků je slavilo v „Parku nad Pekárnou“. Slavili bouřlivě a zničili gril na opékání, vyvrátili a poškodili dřevěnou sochu, zapálili dřevěný stůl. Na oheň také použili palety „od sousedů“. Prostě škoda za několik tisíc. Naštěstí známe jména některých zúčastněných a tak začněte hoši šetřit. Peníze budete potřebovat na úhradu škody a na pokutu.


Pozvánka: Jarní procházka Sudslavickým okruhem nemá chybu J.


Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku