Datum stránky: 1.5.2019

Ze života ŽP – DUBEN.

V minulém čísle VN jsem Vás pozval na rozkvetlé náměstí a jsem rád, že mohu zopakovat: „Přijďte, krásně kvete!“. Jen si neodpustím malou poznámku. V prostřední části narcisy úplně dobře nenarostly a to díky jedné paní, která chodila venčit své psy právě do místa, kde jsme narcisy vysadili. Takže děkujeme a snad už pochopí.

V dubnu nám už i ve Vimperku naplno propuklo jaro a tak jsme museli smluvně zajistit základní údržbu na letošní rok. Největší objem prací z údržby zeleně představuje sečení travnatých ploch a tuto práci pro město zajišťují Městské služby (MěSl). Pro zajímavost několik čísel. Náklady na sečení včetně dalších prací (úklid odpadků, odvoz trávy, úklid listí) činí 2 000 000,- Kč.  Celková výměra ploch určených k sečení je 316 578 m2 (téměř 32 hektarů). Každá plocha je posečená min. 2x a některé plochy sečeme dle smlouvy 6x. Průměrně je každá plocha posečená 3x, což znamená, že MěSl posečou každý rok přes 100 ha ploch. Pokud si představíme terénní a další podmínky (svahy, parkování aut, nepořádek,…), ve kterých práce probíhají, tak je to úctyhodný výkon. Při této příležitosti bych Vás chtěl poprosit o trpělivost, pokud nebude někde posečeno úplně hned a dle Vašich představ. Nejrychleji nám tráva naroste právě v květnu a ještě k tomu téměř všude najednou (kupodivu J). Pokud by MěSl měly stihnout sečení všude a hned, musely by nakoupit mnohem víc techniky a zaměstnat mnohem víc lidí a v červnu by lidi propustily a techniku odstavily a to asi není to pravé.

Další oblastí pro údržbu zeleně jsou keřové a květinové záhony. Jejich údržbu opět zajišťují MěSl, konkrétně „naše Verča“ (to je to děvče, kterou vídáte zakleknuté v záhonu a možná si ani neuvědomíte, kolik to obnáší práce a jak bolí záda a přidejte si k tomu „nakaděno“ od psů L). Udržovat záhony znamená přihnojit, 2 x za rok ostříhat, několikrát vyplít. Dohromady je takto udržováno 62 lokalit o celkové výměře 7 708 m2. Náklady se pohybují okolo 250 000,- Kč. Možná se to zdá hodně peněz, ale pokud chceme, aby i naše město bylo hezké, tak nic jiného nezbývá. Pro úplnost dodávám, že se zároveň staráme přibližně o 60 květinových nádob. Nádoby už hodně pamatují a rádi bychom do města dali nové a hezčí, jenže cena jedné nádoby, která trochu vypadá, vydrží provoz v ulicích a je přívětivá k rostlinám, se pohybuje okolo 20 000,- Kč a to je v současné situaci poněkud nad naše finanční možnosti.

Máme za sebou krásné velikonoční svátky a pár mladíků je slavilo v „Parku nad Pekárnou“. Slavili bouřlivě a zničili gril na opékání, vyvrátili a poškodili dřevěnou sochu, zapálili dřevěný stůl. Na oheň také použili palety „od sousedů“. Prostě škoda za několik tisíc. Naštěstí známe jména některých zúčastněných a tak začněte hoši šetřit. Peníze budete potřebovat na úhradu škody a na pokutu.


Pozvánka: Jarní procházka Sudslavickým okruhem nemá chybu J.


Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku