Datum stránky: 11.7.2019

Ze života ŽP – ČERVEN.

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“, odhalili, kde se v České republice v roce 2018 třídilo nejlépe. Město Vimperk se umístilo na 2. místě v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky. Úspěch jistě nebývalý, protože být druzí v konkurenci 274 měst (dle Wikipedie) není opravdu špatné a je to velká zásluha Vás vimperáků a to především těch zodpovědných a snaživých, neboť je mezi námi ještě mnoho těch, kteří tuto snahu ostatním kazí. Dokonce si dovolím říci, že naše umístění, byť velmi cenné a hodnotné, je vítězstvím „Jednookého mezi slepými“. To, že jsme se tak hezky umístili, neznamená, že můžeme usnout na vavřínech, ale znamená pouze jedno jediné – musíme přidat a výrazně třídění ve městě zlepšit. Asi si říkáte: „Co by ten Kotál ještě chtěl?“ Chce pouze dvě věci: abychom vytřídili maximální množství odpadu a na skládku jsme ukládali minimum a abychom náklady na odpady udrželi pro Vás na rozumné hranici a město zároveň na odpady nemuselo doplácet tak, jak již to činí řada měst. Začátkem června jsem na sídlišti prohlédl každou popelnici a věřte, že počítač, papírové krabice a plastové lahve opravdu do směsného odpadu nepatří. Taky byste mohli do plastů tu petku sešlápnout a papírovou krabici před uložením do modrého kontejneru sešlapat.

 Na konferenci též zaznělo, jaké novinky se připravují v odpadovém hospodářství pro příští roky a opravdu nejsou úplně veselé. Tady jsou některé z nich:

-       Do roku 2025 zvýšit recyklaci na 55% (ČR v roce 2017 38%, Vimperk 43%)

-       V roce 2035 skládkovat 10% odpadu (ČR v roce 2017 45%, Vimperk 49%)

-       Poplatek za 1 tunu odpadu uloženou na skládku se zvýší v roce 2025 o 1 500,- Kč

(pokud ukládáme nyní 1 600 tun, znamená to, že odpady se zdraží o 2 400 000,-Kč)

-       Poplatek za 1 tunu odpadu uloženou na skládku se zvýší v roce 2035 o 1 850,- Kč

Jak z toho ven? Na jedné straně chce stát razantně omezit skládkování, ale neřekl, kam budeme zbytkové nevytříděné odpady dávat a bude jich okolo 30 %.  EU a stát také říká obcím: „Učte lidi třídit!“, ale zároveň chybí jak v ČR, tak v EU zpracovatelské kapacity na vytříděný odpad. Na konferenci se ale zdálo, že si to všichni odpovědní uvědomují a situace se začne snad pomalu zlepšovat. Co mezitím můžeme udělat my sami? V legislativě je připraven motivující nástroj, který říká, že obci, která v roce 2025 vytřídí 70%, bude poplatek snížen z 1 500,- na 500,- Kč. Vimperk vytřídil v roce 2018 pouze 49%. Takže pokud této hodnoty dosáhneme a zároveň výrazně snížíme množství směsného odpadu, tak změny nebudou tak dramatické. Záleží jen na nás.

            Na závěr ještě jednou gratuluji a děkuji. Dnes se můžeme ještě poplácat po ramenou, jak jsme dobří, ale už zítra se podívejte do popelnic a zamyslete se nad tím, co tam vlastně nepatří a co můžeme udělat lépe.


Pozvánka: Už jste se byli podívat v té popelnici?


Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku