Datum stránky: 11.7.2019

Ze života ŽP – ČERVEN.

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“, odhalili, kde se v České republice v roce 2018 třídilo nejlépe. Město Vimperk se umístilo na 2. místě v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky. Úspěch jistě nebývalý, protože být druzí v konkurenci 274 měst (dle Wikipedie) není opravdu špatné a je to velká zásluha Vás vimperáků a to především těch zodpovědných a snaživých, neboť je mezi námi ještě mnoho těch, kteří tuto snahu ostatním kazí. Dokonce si dovolím říci, že naše umístění, byť velmi cenné a hodnotné, je vítězstvím „Jednookého mezi slepými“. To, že jsme se tak hezky umístili, neznamená, že můžeme usnout na vavřínech, ale znamená pouze jedno jediné – musíme přidat a výrazně třídění ve městě zlepšit. Asi si říkáte: „Co by ten Kotál ještě chtěl?“ Chce pouze dvě věci: abychom vytřídili maximální množství odpadu a na skládku jsme ukládali minimum a abychom náklady na odpady udrželi pro Vás na rozumné hranici a město zároveň na odpady nemuselo doplácet tak, jak již to činí řada měst. Začátkem června jsem na sídlišti prohlédl každou popelnici a věřte, že počítač, papírové krabice a plastové lahve opravdu do směsného odpadu nepatří. Taky byste mohli do plastů tu petku sešlápnout a papírovou krabici před uložením do modrého kontejneru sešlapat.

 Na konferenci též zaznělo, jaké novinky se připravují v odpadovém hospodářství pro příští roky a opravdu nejsou úplně veselé. Tady jsou některé z nich:

-       Do roku 2025 zvýšit recyklaci na 55% (ČR v roce 2017 38%, Vimperk 43%)

-       V roce 2035 skládkovat 10% odpadu (ČR v roce 2017 45%, Vimperk 49%)

-       Poplatek za 1 tunu odpadu uloženou na skládku se zvýší v roce 2025 o 1 500,- Kč

(pokud ukládáme nyní 1 600 tun, znamená to, že odpady se zdraží o 2 400 000,-Kč)

-       Poplatek za 1 tunu odpadu uloženou na skládku se zvýší v roce 2035 o 1 850,- Kč

Jak z toho ven? Na jedné straně chce stát razantně omezit skládkování, ale neřekl, kam budeme zbytkové nevytříděné odpady dávat a bude jich okolo 30 %.  EU a stát také říká obcím: „Učte lidi třídit!“, ale zároveň chybí jak v ČR, tak v EU zpracovatelské kapacity na vytříděný odpad. Na konferenci se ale zdálo, že si to všichni odpovědní uvědomují a situace se začne snad pomalu zlepšovat. Co mezitím můžeme udělat my sami? V legislativě je připraven motivující nástroj, který říká, že obci, která v roce 2025 vytřídí 70%, bude poplatek snížen z 1 500,- na 500,- Kč. Vimperk vytřídil v roce 2018 pouze 49%. Takže pokud této hodnoty dosáhneme a zároveň výrazně snížíme množství směsného odpadu, tak změny nebudou tak dramatické. Záleží jen na nás.

            Na závěr ještě jednou gratuluji a děkuji. Dnes se můžeme ještě poplácat po ramenou, jak jsme dobří, ale už zítra se podívejte do popelnic a zamyslete se nad tím, co tam vlastně nepatří a co můžeme udělat lépe.


Pozvánka: Už jste se byli podívat v té popelnici?


Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku