Datum stránky: 1.4.2019

Ze života ŽP – BŘEZEN.

Vážení čtenáři, na tomto místě se Vám pokusím přinášet informace z oblastí, které má odbor životního prostředí na starosti a týkají se života ve Vimperku. Budou to informace o tom, co se stalo, co připravujeme, co nového nás čeká. K těm hlavním oblastem, které má náš odbor na starosti patří odpady, městská zeleň, dětská hřiště, mobiliář a péče o toulavé psy. Případné podněty a dotazy k odpadům a zatoulaným psům zasílejte Ing. Hejlkové, k městské zeleni Ing. Kotálovi, dětská hřiště a mobiliář má na starosti Ing. Mikulová.

Nyní už ale k tomu, co se událo v březnu. Po zimních měsících, které jsou vždy klidnější, začíná v březnu příprava na jaro a dokončují se úkoly ze zimy. Ve Vimperku byl březen především ve znamení kácení dřevin, které „dosloužily“ a musely být zejména z důvodu bezpečnosti pokáceny.  Část těchto prací realizovali pracovníci městských lesů, zejména tam kde stačila menší technika, případně pomohl traktor. Mohli jsme je vidět např. v ulici Zahradní a na Homolce. Největší akce probíhala v ul. Hřbitovní, kde byly pokáceny čtyři vzrostlé jasany, které hrozily pádem na přilehlé nemovitosti. Především zde nám hodně pomohli hasiči se svojí technikou, kteří v rámci výcviku provedli odstranění těchto stromů a ušetřili tím městu i nemalé finanční prostředky. Hasiči prováděli kácení stromů i v dalších ulicích našeho města a já jim moc děkuji za pomoc a profesionální práci. S kácením nám bohužel „pomohl“ i velký vítr v neděli 10. března, kdy nám v parku vyvrátil tři smrky a další dva musely být odstraněny z důvodu poškození. I přes značnou péči, kterou stromům ve městě věnujeme, je prostě příroda někdy mocnější. Vzhledem k tomu, že v ostatních částech města ale nedošlo k významnějším problémům ani škodám, se ukazuje, že pravidelná péče o stromy je důležitá.

V březnu jsme připravili výběrové řízení na obnovu herních prvků na sídlišti a tak do prázdnin by se děti zejména na sídlišti měly dočkat nových skluzavek. Na základě požadavku občanů jsme na 13.března svolali na Homolce veřejné projednání možnosti vybudování dětského hřiště v této lokalitě. Finanční prostředky máme v rozpočtu připravené a tak jsme byli plni očekávání, co si lidé budou přát. Jednání bylo poměrně bouřlivé, dokonce v jednu chvíli až příliš, ale snad se věc podaří nasměrovat ke vzájemné dohodě obyvatel a i Homolka bude mít něco pro děti. Mně osobně zklamala malá angažovanost rodičů s dětmi, ale zejména od některých občanů skutečně minimální tolerance k přáním a potřebám ostatních. Snad to bude příště lepší.


Pozvánka: Koncem dubna se přijďte podívat na rozkvetlé náměstí J.


Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku