Datum stránky: 1.4.2019

Ze života ŽP – BŘEZEN.

Vážení čtenáři, na tomto místě se Vám pokusím přinášet informace z oblastí, které má odbor životního prostředí na starosti a týkají se života ve Vimperku. Budou to informace o tom, co se stalo, co připravujeme, co nového nás čeká. K těm hlavním oblastem, které má náš odbor na starosti patří odpady, městská zeleň, dětská hřiště, mobiliář a péče o toulavé psy. Případné podněty a dotazy k odpadům a zatoulaným psům zasílejte Ing. Hejlkové, k městské zeleni Ing. Kotálovi, dětská hřiště a mobiliář má na starosti Ing. Mikulová.

Nyní už ale k tomu, co se událo v březnu. Po zimních měsících, které jsou vždy klidnější, začíná v březnu příprava na jaro a dokončují se úkoly ze zimy. Ve Vimperku byl březen především ve znamení kácení dřevin, které „dosloužily“ a musely být zejména z důvodu bezpečnosti pokáceny.  Část těchto prací realizovali pracovníci městských lesů, zejména tam kde stačila menší technika, případně pomohl traktor. Mohli jsme je vidět např. v ulici Zahradní a na Homolce. Největší akce probíhala v ul. Hřbitovní, kde byly pokáceny čtyři vzrostlé jasany, které hrozily pádem na přilehlé nemovitosti. Především zde nám hodně pomohli hasiči se svojí technikou, kteří v rámci výcviku provedli odstranění těchto stromů a ušetřili tím městu i nemalé finanční prostředky. Hasiči prováděli kácení stromů i v dalších ulicích našeho města a já jim moc děkuji za pomoc a profesionální práci. S kácením nám bohužel „pomohl“ i velký vítr v neděli 10. března, kdy nám v parku vyvrátil tři smrky a další dva musely být odstraněny z důvodu poškození. I přes značnou péči, kterou stromům ve městě věnujeme, je prostě příroda někdy mocnější. Vzhledem k tomu, že v ostatních částech města ale nedošlo k významnějším problémům ani škodám, se ukazuje, že pravidelná péče o stromy je důležitá.

V březnu jsme připravili výběrové řízení na obnovu herních prvků na sídlišti a tak do prázdnin by se děti zejména na sídlišti měly dočkat nových skluzavek. Na základě požadavku občanů jsme na 13.března svolali na Homolce veřejné projednání možnosti vybudování dětského hřiště v této lokalitě. Finanční prostředky máme v rozpočtu připravené a tak jsme byli plni očekávání, co si lidé budou přát. Jednání bylo poměrně bouřlivé, dokonce v jednu chvíli až příliš, ale snad se věc podaří nasměrovat ke vzájemné dohodě obyvatel a i Homolka bude mít něco pro děti. Mně osobně zklamala malá angažovanost rodičů s dětmi, ale zejména od některých občanů skutečně minimální tolerance k přáním a potřebám ostatních. Snad to bude příště lepší.


Pozvánka: Koncem dubna se přijďte podívat na rozkvetlé náměstí J.


Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku