Datum stránky: 23.10.2012

 

Výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže „O nejkrásnější zahradní úpravy a květinové výzdoby" pro rok 2012  ve Vimperku a jeho osadách

 

V měsíci květnu odbor životního prostředí vyhlásil jubilejní 10. ročník soutěže o nejkrásnější zahradní úpravy a květinové výzdoby pro rok 2012. Tentokrát zcela netradičně nebyla určena místa, kde se bude posuzovat, ale obyvatelé měli možnost se v tomto ročníku přihlásit. Mohli přihlásit jak sebe, tak někoho ze svého okolí, nebo prostě zahradu, která je při procházce městem zaujala. Do soutěže se přihlásilo 28 lidí, převažovala květinová výzdoba rodinných domů, ale byly zde i skalky, zahrady či předzahrádky.

V souladu s pravidly soutěže bylo slíbeno, že vítěz soutěže obdrží příspěvek 2 000,- Kč, druhý v pořadí 1 500,- Kč, třetí 1 000,- Kč a za čtvrté a paté místo bude vyplacena odměna ve výši 500,- Kč. Hodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech, a to v měsíci červenci a září. Hodnotila komise ve složení Ing. Emil Janda - zástupce odborné firmy, Ing. Josef Kotál - odbor životního prostředí, Eva Mikulová - odbor životního prostředí, Ing. Ivana Tumová - odbor životního prostředí.

Výše uvedené příspěvky jsou samozřejmě milou odměnou pro vítěze, ale jistě tyto drobné finanční prostředky nejsou rozhodující pro pořízení květinové výzdoby domu nebo úpravu zahrady.

Letošní hodnocení bylo velmi těžké, hlavně z důvodu různorodosti hodnocených zahradních úprav. Ať již to byla na prvním místě překrásná zahrada manželů Krbečkových, nebo do krásného historického prostředí s citem provedené zahradní úpravy paní Bartošové, či z našeho pohledu nejvíce ceněná skalka paní Staňkové, jelikož ji vybudovala do krásy na městském pozemku u panelového domu, z vlastních prostředků. A v neposlední řadě letos velmi úspěšné Výškovice.

Dovolím si konstatovat, že Vimperk zásluhou svých občanů i v této oblasti rozkvetl do krásy, a za to Vám všem patří poděkování.

 

Po vyhodnocení  prvního i druhého kola soutěže bylo určeno tedy následující pořadí:

 

1. místo           příspěvek 2 000,- Kč                manželé Krbečkovi, Slunečná 118, Vimperk

2. místo           příspěvek 1 500,- Kč                Bartošová Anna, Zlatá stezka 241 , Vimperk 

3. místo           příspěvek 1 000,- Kč                Staňková Eva, Mírová 422, Vimperk          

4. místo              příspěvek 500,- Kč                   Mistrová Marie , Výškovice 24                   

5. místo              příspěvek 500,- Kč                   Bělecká Alena, Výškovice 35

 

Jmenovaní výherci byli pozváni na slavnostní předání příspěvku, které proběhlo na zasedání

zastupitelstva města Vimperk dne 15. 10. 2012.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poblahopřát vítězům a zároveň poděkovat všem, kteří květinovou  výzdobou svých domů, zahrad i předzahrádek přispívají ke zlepšení vzhledu našeho města.                                                                                              

Eva Mikulová

Odbor ŽP

 

Fotogalerie


květinovka1

květinovka3

květinovka5

květinovka7

květinovka9

květinovka11

květinovka13

květinovka15

květinovka17

květinovka19

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.1.2020

Poděkování ZŠ TGM Vimperk

Velice děkujeme ZŠ TGM Vimperk, která prostřednictvím paní Mgr. Alžběty Rűckerové zorganizovala charitativní sbírku pro vimperské záchytné kotce pro psy.

6.1.2020

Svoz vánočních stromků 2020

Svoz vánočních stromků proběhne 10.1. a 17.1.2020.

31.12.2019

Přesun agendy zemědělských podnikatelů

Informujeme veřejnost, že s platností od 2.1.2020 přechází agenda vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z odboru životního prostředí na odbor obecní živnostenský úřad.

18.12.2019

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Po složitých jednáních SVOL (sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ) s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. V současné době je ve SVOL organizováno 665 přímých členů (1300 vlastníků) s celkovou výměrou 532.4 tis. ha lesa, což je 20 % výměry všech lesů v republice.

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

archív

Akce ve Vimperku