Datum stránky: 23.10.2012

 

Výsledky jubilejního 10. ročníku soutěže „O nejkrásnější zahradní úpravy a květinové výzdoby" pro rok 2012  ve Vimperku a jeho osadách

 

V měsíci květnu odbor životního prostředí vyhlásil jubilejní 10. ročník soutěže o nejkrásnější zahradní úpravy a květinové výzdoby pro rok 2012. Tentokrát zcela netradičně nebyla určena místa, kde se bude posuzovat, ale obyvatelé měli možnost se v tomto ročníku přihlásit. Mohli přihlásit jak sebe, tak někoho ze svého okolí, nebo prostě zahradu, která je při procházce městem zaujala. Do soutěže se přihlásilo 28 lidí, převažovala květinová výzdoba rodinných domů, ale byly zde i skalky, zahrady či předzahrádky.

V souladu s pravidly soutěže bylo slíbeno, že vítěz soutěže obdrží příspěvek 2 000,- Kč, druhý v pořadí 1 500,- Kč, třetí 1 000,- Kč a za čtvrté a paté místo bude vyplacena odměna ve výši 500,- Kč. Hodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech, a to v měsíci červenci a září. Hodnotila komise ve složení Ing. Emil Janda - zástupce odborné firmy, Ing. Josef Kotál - odbor životního prostředí, Eva Mikulová - odbor životního prostředí, Ing. Ivana Tumová - odbor životního prostředí.

Výše uvedené příspěvky jsou samozřejmě milou odměnou pro vítěze, ale jistě tyto drobné finanční prostředky nejsou rozhodující pro pořízení květinové výzdoby domu nebo úpravu zahrady.

Letošní hodnocení bylo velmi těžké, hlavně z důvodu různorodosti hodnocených zahradních úprav. Ať již to byla na prvním místě překrásná zahrada manželů Krbečkových, nebo do krásného historického prostředí s citem provedené zahradní úpravy paní Bartošové, či z našeho pohledu nejvíce ceněná skalka paní Staňkové, jelikož ji vybudovala do krásy na městském pozemku u panelového domu, z vlastních prostředků. A v neposlední řadě letos velmi úspěšné Výškovice.

Dovolím si konstatovat, že Vimperk zásluhou svých občanů i v této oblasti rozkvetl do krásy, a za to Vám všem patří poděkování.

 

Po vyhodnocení  prvního i druhého kola soutěže bylo určeno tedy následující pořadí:

 

1. místo           příspěvek 2 000,- Kč                manželé Krbečkovi, Slunečná 118, Vimperk

2. místo           příspěvek 1 500,- Kč                Bartošová Anna, Zlatá stezka 241 , Vimperk 

3. místo           příspěvek 1 000,- Kč                Staňková Eva, Mírová 422, Vimperk          

4. místo              příspěvek 500,- Kč                   Mistrová Marie , Výškovice 24                   

5. místo              příspěvek 500,- Kč                   Bělecká Alena, Výškovice 35

 

Jmenovaní výherci byli pozváni na slavnostní předání příspěvku, které proběhlo na zasedání

zastupitelstva města Vimperk dne 15. 10. 2012.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poblahopřát vítězům a zároveň poděkovat všem, kteří květinovou  výzdobou svých domů, zahrad i předzahrádek přispívají ke zlepšení vzhledu našeho města.                                                                                              

Eva Mikulová

Odbor ŽP

 

Fotogalerie


květinovka1

květinovka3

květinovka5

květinovka7

květinovka9

květinovka11

květinovka13

květinovka15

květinovka17

květinovka19

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku