Datum stránky: 30.9.2011

Výsledky 9. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

V měsíci květnu odbor životního prostředí vyhlásil 9.ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011, tentokrát v ulicích: Na Vyhlídce, Pod Homolkou, Hraničářská, Špidrova, Čelakovského, Klostermannova, Palackého, Smetanova, Družstevní, Sušická, Větrná, Slunečná.
V souladu s pravidly soutěže bylo slíbeno, že vítěz soutěže obdrží příspěvek 2 000,- Kč, druhý v pořadí 1 500,- Kč, třetí 1 000,- Kč a za čtvrté a paté místo bude vyplacena odměna ve výši 500,- Kč. Hodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech, a to v měsíci červenci a v září. Hodnotila komise ve složení Ing. Emil Janda - zástupce odborné firmy, Ing. Josef Kotál - odbor životního prostředí, Eva Mikulová - odbor životního prostředí.
Výše uvedené příspěvky jsou samozřejmě milou odměnou pro vítěze, ale jistě tyto drobné finanční prostředky nejsou rozhodující pro pořízení květinové výzdoby domu.
Velmi mile nás překvapilo množství vyzdobených oken a balkonů. Letošní letní počasí kladlo na všechny zvýšené úsilí při pěstování květin. Ovšem veškeré překážky se všem zúčastněným povedlo překonat a bylo hodně těžké vybírat pětici nejlepších. Doufám, že ozdobených oken a balkonů bude příští rok ještě víc, abychom se mohli z té barevné záplavy květů jen těšit. Dovolím si konstatovat, že Vimperk zásluhou svých občanů i v této oblasti rozkvetl do krásy, a za to Vám všem patří poděkování.

Po vyhodnocení prvního i druhého kola soutěže bylo určeno tedy následující pořadí:

1. místo příspěvek 2 000,- Kč Sovovi František, Miloslava, Klostermannova 440, Vimperk

2. místo příspěvek 1 500,- Kč Smolovi Luboš, Jolana, Špidrova 127 , Vimperk

3. místo příspěvek 1 000,- Kč Laluhovi Ján, Marie,  Klostermannova 366, Vimperk

4. místo příspěvek 500,- Kč Ženíšková Růžena, Klostermannova 368, Vimperk

5. místo příspěvek 500,- Kč Předotová Marie, Hraničářská 65, Vimperk

Jmenovaní výherci byli pozváni na slavnostní předání příspěvku, které proběhlo na zasedání zastupitelstva města Vimperk dne 19. 9. 2011.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poblahopřát vítězům a zároveň poděkovat všem, kteří květinovou výzdobou svých domů přispívají ke zlepšení vzhledu našeho města.

Eva Mikulová Odbor ŽP

 

Fotografie jsou řazené od 1. místa po 5. místo:

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku