Datum stránky: 30.9.2011

Výsledky 9. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

V měsíci květnu odbor životního prostředí vyhlásil 9.ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011, tentokrát v ulicích: Na Vyhlídce, Pod Homolkou, Hraničářská, Špidrova, Čelakovského, Klostermannova, Palackého, Smetanova, Družstevní, Sušická, Větrná, Slunečná.
V souladu s pravidly soutěže bylo slíbeno, že vítěz soutěže obdrží příspěvek 2 000,- Kč, druhý v pořadí 1 500,- Kč, třetí 1 000,- Kč a za čtvrté a paté místo bude vyplacena odměna ve výši 500,- Kč. Hodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech, a to v měsíci červenci a v září. Hodnotila komise ve složení Ing. Emil Janda - zástupce odborné firmy, Ing. Josef Kotál - odbor životního prostředí, Eva Mikulová - odbor životního prostředí.
Výše uvedené příspěvky jsou samozřejmě milou odměnou pro vítěze, ale jistě tyto drobné finanční prostředky nejsou rozhodující pro pořízení květinové výzdoby domu.
Velmi mile nás překvapilo množství vyzdobených oken a balkonů. Letošní letní počasí kladlo na všechny zvýšené úsilí při pěstování květin. Ovšem veškeré překážky se všem zúčastněným povedlo překonat a bylo hodně těžké vybírat pětici nejlepších. Doufám, že ozdobených oken a balkonů bude příští rok ještě víc, abychom se mohli z té barevné záplavy květů jen těšit. Dovolím si konstatovat, že Vimperk zásluhou svých občanů i v této oblasti rozkvetl do krásy, a za to Vám všem patří poděkování.

Po vyhodnocení prvního i druhého kola soutěže bylo určeno tedy následující pořadí:

1. místo příspěvek 2 000,- Kč Sovovi František, Miloslava, Klostermannova 440, Vimperk

2. místo příspěvek 1 500,- Kč Smolovi Luboš, Jolana, Špidrova 127 , Vimperk

3. místo příspěvek 1 000,- Kč Laluhovi Ján, Marie,  Klostermannova 366, Vimperk

4. místo příspěvek 500,- Kč Ženíšková Růžena, Klostermannova 368, Vimperk

5. místo příspěvek 500,- Kč Předotová Marie, Hraničářská 65, Vimperk

Jmenovaní výherci byli pozváni na slavnostní předání příspěvku, které proběhlo na zasedání zastupitelstva města Vimperk dne 19. 9. 2011.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poblahopřát vítězům a zároveň poděkovat všem, kteří květinovou výzdobou svých domů přispívají ke zlepšení vzhledu našeho města.

Eva Mikulová Odbor ŽP

 

Fotografie jsou řazené od 1. místa po 5. místo:

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku