Datum stránky: 30.9.2011

Výsledky 9. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

V měsíci květnu odbor životního prostředí vyhlásil 9.ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011, tentokrát v ulicích: Na Vyhlídce, Pod Homolkou, Hraničářská, Špidrova, Čelakovského, Klostermannova, Palackého, Smetanova, Družstevní, Sušická, Větrná, Slunečná.
V souladu s pravidly soutěže bylo slíbeno, že vítěz soutěže obdrží příspěvek 2 000,- Kč, druhý v pořadí 1 500,- Kč, třetí 1 000,- Kč a za čtvrté a paté místo bude vyplacena odměna ve výši 500,- Kč. Hodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech, a to v měsíci červenci a v září. Hodnotila komise ve složení Ing. Emil Janda - zástupce odborné firmy, Ing. Josef Kotál - odbor životního prostředí, Eva Mikulová - odbor životního prostředí.
Výše uvedené příspěvky jsou samozřejmě milou odměnou pro vítěze, ale jistě tyto drobné finanční prostředky nejsou rozhodující pro pořízení květinové výzdoby domu.
Velmi mile nás překvapilo množství vyzdobených oken a balkonů. Letošní letní počasí kladlo na všechny zvýšené úsilí při pěstování květin. Ovšem veškeré překážky se všem zúčastněným povedlo překonat a bylo hodně těžké vybírat pětici nejlepších. Doufám, že ozdobených oken a balkonů bude příští rok ještě víc, abychom se mohli z té barevné záplavy květů jen těšit. Dovolím si konstatovat, že Vimperk zásluhou svých občanů i v této oblasti rozkvetl do krásy, a za to Vám všem patří poděkování.

Po vyhodnocení prvního i druhého kola soutěže bylo určeno tedy následující pořadí:

1. místo příspěvek 2 000,- Kč Sovovi František, Miloslava, Klostermannova 440, Vimperk

2. místo příspěvek 1 500,- Kč Smolovi Luboš, Jolana, Špidrova 127 , Vimperk

3. místo příspěvek 1 000,- Kč Laluhovi Ján, Marie,  Klostermannova 366, Vimperk

4. místo příspěvek 500,- Kč Ženíšková Růžena, Klostermannova 368, Vimperk

5. místo příspěvek 500,- Kč Předotová Marie, Hraničářská 65, Vimperk

Jmenovaní výherci byli pozváni na slavnostní předání příspěvku, které proběhlo na zasedání zastupitelstva města Vimperk dne 19. 9. 2011.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou poblahopřát vítězům a zároveň poděkovat všem, kteří květinovou výzdobou svých domů přispívají ke zlepšení vzhledu našeho města.

Eva Mikulová Odbor ŽP

 

Fotografie jsou řazené od 1. místa po 5. místo:

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2011

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku