Datum stránky: 9.6.2015

Vimperští deváťáci vysadili stromy absolventů

Celkem tři duby zasadili žáci devátých tříd z obou vimperských základních škol – ZŠ Smetanova a ZŠ TGM - v aleji absolventů, hned pod supermarketem LIDL u Volyňky. Vysazené stromy se stanou vzpomínkou a místem, kam se budou absolventi z obou základních škol vracet při různých srazech. „Byl to již pátý ročník této úspěšné akce. V aleji absolventů již roste 15 vzrostlých stromů. Letos přibyly tři další. Někteří z absolventů určitě z Vimperka odejdou a budou žít jinde. Zasazený strom bude jedním z magnetů, který jim vždy připomene jejich domov,“ uvádí Ivana Tumová z Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku, která byla organizátorkou celé akce. Deváťákům povinšovala hodně štěstí na jejich další cestě životem starostka města Jaroslava Martanová, vše dobré popřála žákům i ředitelka školy T.G.M. Dagmar Rückerová.

„Den před sázením vybraní chlapci nejprve vykopali jámy. Při slavnostním sázení se u Volyňky sešly obě deváté třídy společně s prvňáky. Zástupci devátých tříd si připravili báseň o stromech. Téma strom mělo i vystoupení prvňáčků, které akci zpestřilo,“ popisuje Alžběta Rückerová, učitelka ze Základní školy T. G. Masaryka. Prvňáčci doprovodili své nejstarší spolužáky na tuto akci v rámci Projektu 1/9. „Při projektu spolupracují první a deváté třídy během celého školního roku a setkávají se při nejrůznějších akcích – o Velikonocích, na Vánoce, nebo nacvičují na školní slavnost,“ doplnila Alžběta Rückerová.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

strom absolventů
Stromy absolventů
Stromy absolventů
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku