Datum stránky: 8.12.2011

Vimperk je vítězem

 

Město Vimperk se umístilo na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2011" za rok 2011 v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje. Cenu převzal z rukou zástupců Jihočeského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. dne 7.12.2011 starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a vedoucí odboru ŽP Ing. Josef Kotál. Fotogalerie z předávání cen pod článkem.

Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a  papíru v přepočtu na obyvatele, úspěšnost třídění - poměr mezi celkovým množstvím vytříděných využitelných složek odpadů uvedených výše a množstvím směsného komunálního odpadu, dále kvalita evidence odpadů a provádění osvětové činnosti. Město Vimperk se díky práci odboru životního prostředí, ale především díky aktivitě a zodpovědnému přístupu občanů ke třídění umístilo na 1. místě, za které získalo pamětní tabuli a peněžní dar v hodnotě 23 000 Kč, který bude použit na nákup laviček a herních prvků pro děti z recyklovaných materiálů.

Vimperk tak zopakoval své vítězství z roku 2009.

Současně probíhala i letní soutěž ve třídění plastů, kde byly obce hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočteného na jednoho obyvatele v letním období. V této soutěži se město Vimperk umístilo na druhém místě.

S předáváním vytříděného odpadu k dalšímu zpracování v průběhu roku je spojena i odměna pro města od společnosti EKO-KOM za vytříděné kilogramy, která v letošním roce dosáhla pro město Vimperk  1 174 000,- Kč. Při celkových nákladech na odpadové hospodářství města, které se pohybují okolo 4,6 mil. korun je to poměrně významná částka.

Na závěr uvádíme pro srovnání několik čísel, která ilustrují, jak se za posledních několik let vyvíjelo třídění odpadů ve Vimperku: tak např. v roce 2001 bylo na 1 občana Vimperka vytříděno 6,3 kg dále využitelného odpadu a v roce 2010 to bylo již 57 kg na obyvatele, tedy téměř 10x tolik. Průměr na obyvatele v ČR činí přibližně 38 kg.

 

Další informace na: www.jihoceske-trideni.cz

 

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

josef.kotal@mesto.vimperk.cz

mob.: 606 907 553

tel.: 388 402 250

 

Fotogalerie

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku