Datum stránky: 8.12.2011

Vimperk je vítězem

 

Město Vimperk se umístilo na 1. místě v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2011" za rok 2011 v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje. Cenu převzal z rukou zástupců Jihočeského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. dne 7.12.2011 starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a vedoucí odboru ŽP Ing. Josef Kotál. Fotogalerie z předávání cen pod článkem.

Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a  papíru v přepočtu na obyvatele, úspěšnost třídění - poměr mezi celkovým množstvím vytříděných využitelných složek odpadů uvedených výše a množstvím směsného komunálního odpadu, dále kvalita evidence odpadů a provádění osvětové činnosti. Město Vimperk se díky práci odboru životního prostředí, ale především díky aktivitě a zodpovědnému přístupu občanů ke třídění umístilo na 1. místě, za které získalo pamětní tabuli a peněžní dar v hodnotě 23 000 Kč, který bude použit na nákup laviček a herních prvků pro děti z recyklovaných materiálů.

Vimperk tak zopakoval své vítězství z roku 2009.

Současně probíhala i letní soutěž ve třídění plastů, kde byly obce hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočteného na jednoho obyvatele v letním období. V této soutěži se město Vimperk umístilo na druhém místě.

S předáváním vytříděného odpadu k dalšímu zpracování v průběhu roku je spojena i odměna pro města od společnosti EKO-KOM za vytříděné kilogramy, která v letošním roce dosáhla pro město Vimperk  1 174 000,- Kč. Při celkových nákladech na odpadové hospodářství města, které se pohybují okolo 4,6 mil. korun je to poměrně významná částka.

Na závěr uvádíme pro srovnání několik čísel, která ilustrují, jak se za posledních několik let vyvíjelo třídění odpadů ve Vimperku: tak např. v roce 2001 bylo na 1 občana Vimperka vytříděno 6,3 kg dále využitelného odpadu a v roce 2010 to bylo již 57 kg na obyvatele, tedy téměř 10x tolik. Průměr na obyvatele v ČR činí přibližně 38 kg.

 

Další informace na: www.jihoceske-trideni.cz

 

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

josef.kotal@mesto.vimperk.cz

mob.: 606 907 553

tel.: 388 402 250

 

Fotogalerie

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Vyhlášení soutěže Jihočeši třídí odpady 2011

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku