Datum stránky: 1.12.2009

VIMPERÁCI, GRATULUJEME, JSTE NEJLEPŠÍ!!!!!!

Umístili jste se na 1. místě v soutěži „My třídit umíme“ za rok 2009 v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje.

Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla a papíru v přepočtu na obyvatele, dále i to, zda obec třídí odděleně bílé a barevné sklo a jestli je zapojena do sběru nápojových kartonů, přenosných baterií a kovů. Město Vimperk splňuje všechna tato kritéria a díky Vaší aktivitě a zodpovědnému přístupu ke třídění se umístilo na 1. místě, za které získá pamětní tabuli a peněžní dar v hodnotě 25 000 Kč, který bude použit na nákup odpadových nádob.

Pro Vás – občany bude hmatatelná odměna za vaši snahu spočívat v tom, že budeme žádat zastupitelstvo města, aby v příštím roce nedošlo k navýšení poplatku za svoz a odstraňování komunálního odpadu. Ti, kteří se o problematiku zajímají si řeknou: „To je tedy odměna, vždyť zákonný limit je 500,- Kč“. Zde je ale podstatná jedna věc – připravuje se novela odpadového zákona, která tuto zákonnou hranici pravděpodobně zruší a v mnoha případech může dojít k výraznému skokovému nárůstu poplatku za odpady. Dovolím si říct, že v případě města Vimperk toto nehrozí, neboť odpadové hospodářství je na straně příjmů a výdajů přibližně vyrovnané a Město Vimperk provoz odpadového hospodářství nijak výrazně nedotuje. Přes všechny problémy s odbytem vytříděného odpadu, které v letošním roce vznikly, jsme situaci ustáli a nedošlo k vážnějším problémům. Zde se patří též poděkovat společnosti Radim Kučera – technické služby, která nám zajišťuje svoz a odbyt tříděného odpadu a vždy našla odběratele. S předáním vytříděného odpadu je spojena i odměna od společnosti EKO-KOM za vytříděné kilogramy, která v letošním roce dosáhla částky 942 000,- Kč při celkových nákladech na třídění 1,7 mil. korun. Přesto, že náklady na třídění jsou vyšší než odměna, musíme si uvědomit, že i v případě pokud bychom netřídili, musíme tento odpad svézt a uložit na skládku, která se tímto odpadem velmi rychle zaplní, a museli bychom v blízké budoucnosti obtížně a draho hledat místo pro uložení odpadů. Pokud se tedy zeptáme, zda se třídit vyplatí – odpověď je ano.

Na závěr uvádíme pro srovnání několik čísel, která ilustrují, jak se za posledních 8 let vyvíjelo odpadového hospodářství ve Vimperku: tak např. v roce 2001 bylo na 1 občana Vimperka vytříděno 6,3 kg dále využitelného odpadu, v roce 2008 již to bylo 49,8,kg a v roce 2009 přesáhneme 60 kg na obyvatele, tedy 10x tolik. Průměr na obyvatele v ČR činí 35,8 kg.

Tato čísla vypovídají nejen o tom, že jste dali starým, použitým věcem nový smysl, ale i o tom, že nejste lhostejní k životnímu prostředí a snažíte se nezatěžovat zbytečně skládky odpadů materiály, které lze dále využít.

Za to vám patří náš velký dík a přání vydržet a být ještě lepší! Gratulujeme a DĚKUJEME!!!


PS: Probíhá celorepubliková soutěž „ O křišťálovou popelnici“. Co Vy na to vimperáci?!


Ing. Marie Hejlková
Ing. Josef Kotál
Odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

24.4.2019

Náměstí kvete

Do Vimperka dorazilo jaro a společné úsilí odboru ŽP a Městských služeb bylo odměněno rozkvetlým náměstím.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku