Datum stránky: 19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

A co je v soutěži hodnoceno? Hodnocení je velmi komplexní a týká se v podstatě celého odpadového hospodářství města. Hodnotí se nejen množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, ale také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě. Porotci také přihlíželi k tomu, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově, jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady.

Tento úspěch je po roce 2011, kdy jsme zvítězili, opět velmi významný, neboť ukazuje dobrou práci Vás občanů, odboru ŽP, vedení města a všech firem a lidí podílejících se na odpadovém hospodářství města Vimperk. Prostě být druzí v celé ČR není úplně jednoduché a my Vám občanům a všem zúčastněným chceme z tohoto místa moc poděkovat.


Ing. Josef Kotál, Ing. Marie Hejlková

odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku