Datum stránky: 23.11.2015

Veřejná zakázka na zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky menších lesů

 

Město Vimperk vypsalo veřejnou zakázku na zpracování lesních hospodářských osnov pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vimperk na desetileté období od 1. ledna 2017. Hospodářské osnovy se budou týkat téměř čtyř tisíc hektarů lesa. Jde o lesní plochy, které jsou ve vlastnictví právnických a fyzických osob, jejichž les není větší než 50 hektarů.

Pro tyto vlastníky se osnovy zpracovávají podle lesního zákona zdarma a náklady na jejich zpracování platí stát. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 975 tisíc korun bez DPH. 

Osnovy popisují lesní majetek – plochu, věk a zakmenění porostních skupin a zastoupení dřevin. Je v nich uveden i plán zásahů jako jsou prořezávky, probírky, mýtní těžby a zalesnění. Součástí osnov je také porostní mapa. Hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do padesáti hektarů by měly být hotovy v polovině roku 2017. Zdarma budou k vyzvednutí na odboru životního prostředí MÚ Vimperk. Po protokolárním převzetí jsou pro vlastníka závazné a o změny lze žádat jen ze závažných důvodů. Více k veřejné zakázce na www.vimperk.cz v menu město/veřejné zakázky.

 

Irena Malotová (PR a propagace)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku