Datum stránky: 11.6.2015

Ve Vimperku se zbavují hlodavců. Deratizace potrvá do 20. června

Až do 20. června bude ve Vimperku působit deratizátor Václav Štrobl. Na vytipovaných lokalitách klade návnady hubící potkany a systematicky snižuje počet těchto škůdců ve městě. Václav Štrobl se o deratizaci ve Vimperku stará od roku 1994. Podle něj se situace s přemnoženými potkany ve Vimperku radikálně zlepšila. „Vimperk tehdy pochopil, že deratizace má svůj účel, který ani po dvaceti letech neztratil na významu. Bez systematického přístupu se hlodavci do půl roku domnoží na původní stav. Proto musíme deratizaci plánovat dvakrát do roka,“ uvádí Václav Štrobl.

Podle něj za dobrý stav ve Vimperku může především kvalitní a systematický úklid města a také zodpovědný přístup k sekání trávy rostoucí na veřejných plochách v centru města. Proto se již ve Vimperku nemusí provádět plošná deratizace, ale tzv. ohnisková, tedy jen v určitých částech města. „V současné době sledujeme asi 60 procent plochy města, z toho je tak 40 procent aktivních ložisek výskytu hlodavců. Asi 10 procent z toho je více aktivních. Od roku 1994 došlo k poklesu výskytu hlodavců o více než 50 procent,“ říká deratizátor. „Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku města. Místa, kde se deratizace provádí, jsou viditelně označená,“ uvádí Marie Hejlková z Odboru životního prostředí Města Vimperk. K deratizaci se mohou připojit všichni občané Vimperka. Po dohodě na telefonu: 723 731 855 nebo 602 253 578.

Během samotné akce deratizátor udělá první monitoring vytipované lokality, pak objevenou noru zasype. Do ní se dá přesně určené množství návnady. „Zhruba za 10 dní to místo znovu zkontroluji. V případě, že zjistím, že je zde výskyt stále aktivní, postup opakuji,“ uvádí Václav Štrobl. Během deratizace žádají pracovníci odboru životního prostředí všechny chovatele z Vimperka, aby si hlídali pohyb svých zvířat, jako jsou například kočky, psi a fretky. I když látka, která předtím otrávila hlodavce, je dále neškodná. „Navíc je opravdu výjimečné, aby otrávený hlodavec nepošel někde pod zemí. Nad zemí pojde zhruba deset procent. Jed, který otrávil hlodavce, není nebezpečný pro nikoho jiného, protože se v těle rozloží. Problém je ale to, že potkani mohou být nositeli řady různých nemocí,“ uzavírá Václav Štrobl.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

kladení návnady
zajištění potkaní nory s návnadou
označení místa
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku