Datum stránky: 16.12.2015

Ve Vimperku jsme třídili nejlépe      

Vimperští třídí odpad nejlépe! Město Vimperk bylo včera 15. prosince vyhlášeno vítězem soutěže Jihočeské třídění 2015 v kategorii měst nad 7 000 obyvatel. Pořadateli soutěže jsou společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. Vítězi náleží odměna v hodnotě 24 tisíc korun. Za tu pracovníci odboru životního prostředí pořídí pět laviček na nábřeží Volyňky a tři nové nádoby na tříděný odpad.

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji. Hlavním hodnotícím kritériem je výtěžnost separovaného papíru, plastu a skla na jednoho obyvatele. Ročně každý občan Vimperku průměrně vytřídí 28,19 kg papíru, 18,15 kg plastů a 11,4 kg skla. V Jihočeském kraji je to 16,6 kg papíru, 9,3 kg plastů a 12 kg skla. „Vimperk a okolní obce si letos již připsaly vítězství za třídění v soutěži obcí s rozšířenou působností. Máme radost, že jsme uhájili prvenství i jako město nad sedm tisíc obyvatel. Dík patří všem Vimperákům, kteří zodpovědně třídí odpad,“ vzkazuje Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk a dodává:“Hlavně neusněme na vavřínech, určitě máme na to, být v příštím období ještě lepší!“

Město Vimperk

(PR a propagace)

ve Vimperku třídíme nejlépe
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku