Datum stránky: 16.12.2015

Ve Vimperku jsme třídili nejlépe      

Vimperští třídí odpad nejlépe! Město Vimperk bylo včera 15. prosince vyhlášeno vítězem soutěže Jihočeské třídění 2015 v kategorii měst nad 7 000 obyvatel. Pořadateli soutěže jsou společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. Vítězi náleží odměna v hodnotě 24 tisíc korun. Za tu pracovníci odboru životního prostředí pořídí pět laviček na nábřeží Volyňky a tři nové nádoby na tříděný odpad.

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Jihočeském kraji. Hlavním hodnotícím kritériem je výtěžnost separovaného papíru, plastu a skla na jednoho obyvatele. Ročně každý občan Vimperku průměrně vytřídí 28,19 kg papíru, 18,15 kg plastů a 11,4 kg skla. V Jihočeském kraji je to 16,6 kg papíru, 9,3 kg plastů a 12 kg skla. „Vimperk a okolní obce si letos již připsaly vítězství za třídění v soutěži obcí s rozšířenou působností. Máme radost, že jsme uhájili prvenství i jako město nad sedm tisíc obyvatel. Dík patří všem Vimperákům, kteří zodpovědně třídí odpad,“ vzkazuje Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk a dodává:“Hlavně neusněme na vavřínech, určitě máme na to, být v příštím období ještě lepší!“

Město Vimperk

(PR a propagace)

ve Vimperku třídíme nejlépe
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku