Datum stránky: 18.11.2015

V ORP  Vimperk třídíme nejlépe

Věcné dary v hodnotě 40 tisíc korun si mezi sebou rozdělily tři obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje. V Odpadové soutěži jihočeských ORP 2015 získala celkové vítězství ORP Vimperk druhá byla ORP Strakonice a na třetím místě se umístila ORP Týn nad Vltavou.

O vítězství se přičinili všichni obyvatelé Vimperku a obcí na jeho správním území, kteří poctivě třídili odpad. Body k dobru ještě přidali pracovníci odboru životního prostředí za metodickou pomoc a spolupráci s obcemi.

Soutěž již několik let vyhlašují společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. „ORP jsou hodnoceny podle průměrné výtěžnosti 4 základních komodit (papíru, plastů, skla a nápojového kartonu) přepočtené na 1 obyvatele obcí zapojených do systému EKO-KOM v daném čtvrtletí,“ vysvětluje Marie Hejlková z odboru životního prostředí MÚ Vimperk.

Soutěžilo se od 1.října 2014 do 30. září 2015 a ORP Vimperk patřilo vítězství v každém hodnoceném čtvrtletí. Kromě průměrné výtěžnosti vytříděného odpadu na jednoho obyvatele, která činila v ORP Vimperk 221 kilogramů, se hodnotila i letošní aktivní práce s obcemi na svém správním území. „Tím se rozumí například metodická pomoc v souvislosti s uzákoněním vyhlášky č.  321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů a nabídky smluv o využívání kompostárny ve Vimperku, které jsme pro obce zajišťovali,“ doplňuje Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí MÚ Vimperk. 

Slavnostní vyhodnocení a předání diplomů a cen se uskutečnilo v polovině listopadu při příležitosti krajské konference o odpadech konané ve Vimperku.

PS: Zda Vimperk a jeho obyvatelé zvítězí v soutěži o nejlépe třídící město Jihočeského kraje, se dozvíme 15.12.2015.

 

Irena Malotová, PR a propagace

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku