Datum stránky: 20.7.2015

Uprostřed Vimperka vzniká louka plná květů

U Volyňky, na trase z autobusového nádraží ve Vimperku směrem k městskému parku, kvete člověkem zasetá květnatá louka. „Květnatou loukou jsme se nechali inspirovat při návštěvě Strakonic. Zaujala nás krásně rozkvetlá louka, kterou založili naši kolegové ze Strakonic na břehu Otavy. Zároveň se nám líbila i myšlenka ukázat lidem nejenom pestrost květů, ale i jejich hmyzí návštěvníky,“ uvádí Josef Kotál, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk.

Vimperská louka byla zaseta 14. května a je ukázkovou formou soužití velkého množství druhů kvetoucích a trávovitých rostlin, hmyzu, drobných živočichů a půdních organismů. „Skladba lučních květů vychází z bohatosti a variability tvarů květů a jejich barev. Převažují v ní letničky s jemnými květy,“ vysvětluje Ivana Tumová z Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku, která za projekt zodpovídá. Díky své lehkosti a pestrosti barev působí louka velice živě a hravě. „Směs je sestavena z 15 druhů letniček s rozdílnou dobou a délkou kvetení, čímž je zaručena její proměnlivost a vysoká atraktivita v průběhu celé vegetační sezóny,“ uvádí Ivana Tumová.

Hlavní druhy rostlin, které na louce kvetou: Centaurea cyanos (chrpa modrá), Linum grandiflorum (len velkokvětý), Escholtzia californica (sluncovka kalifornská), Cosmos bipinatus (krásenka zpeřená), Clarkia unguiculata (lokanka obecná), Calendula officinalis (měsíček lékařský), Leucanthemum vulgare (kopretina bílá). K vidění jsou zde i další druhy květin.

Květnatá louka láká mnoho hmyzu, jako např. včely, čmeláky, motýly. Je i útočištěm pro různé drobné živočichy a podporuje druhovou pestrost půdních organismů. „Do největší krásy by měla louka rozkvést až v dalším roce po vysetí. Věříme, že si všichni užijeme krás květnaté louky a nenecháme si ji poničit vandaly,“ uvádí Josef Kotál.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

květnatá louka
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku