Datum stránky: 27.9.2012

Tisková zpráva k akci „Představení systému nakládání s odpady aneb odpadkovým košem to nekončí"

Ve dnech 21. - 22. září 2012 proběhla ve Vimperku akce „Představení systému nakládání s odpady aneb odpadkovým košem to nekončí". Cílem akce bylo při příležitosti vítězství města Vimperk v celostátní soutěži „O křišťálovou popelnici" představit veřejnosti a místním školám odpadové hospodářství města Vimperk. Školáci i občané měli možnost seznámit se s technikou na svoz odpadů, případně i další techniku, kterou používají Městské služby k údržbě města. Pracovníci odboru životního prostředí a Městských služeb provedli návštěvníky po Skládce komunálního odpadu v Pravětíně, ukázali jim, jak se zpracovává bioodpad na kompostárně. Při návštěvě sběrného dvora si mohli návštěvníci prohlédnou Křišťálovou popelnici a zároveň se dozvědět, jaké odpady mohou do sběrného dvora odnášet.
Za odměnu bylo pro občany připraveno pohoštění a drobné dárky. Přesto, že počasí příliš nepřálo, můžeme hodnotit akci jako úspěšnou a užitečnou. Příští rok bychom rádi občanům ukázali dotřiďovaní linku, která se v současnosti buduje.

 

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP, MěÚ Vimperk

 

odpadový den1

odpadový den2

odpadový den3

 

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku