Datum stránky: 17.6.2016

Stromům v alejích po obnově se daří dobře

Celkem 208 ošetřených a 115 nově vysazených stromů, odstranění náletových, prostorově nevhodných a nemocných dřevin, takový byl výsledek vloni uskutečněné obnovy tří nejstarších městských alejí ve Vimperku. Celkové náklady na realizaci projektu činily zhruba 900 tisíc korun. Dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí, které se městu podařilo získat, pokryly 72 procent této částky.

Obnovou prošly vzájemně propojené aleje Zámecká, Kalvárie a K Vodníku na severozápadním okraji města. „Zámecká a Kalvárie byly již dříve pravidelně ošetřovány, významná část projektu byla proto zaměřená na obnovu aleje K Vodníku,“ vysvětluje Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk.

„Alej je významný krajinotvorný prvek, který do našeho města a jeho okolí historicky patří. Vytváří vhodné klima, pohledovou i pocitovou pohodu,“ dodává Josef Kotál. Nově vysázené javory a jírovce se po roce zelenají a daří se jim díky pravidelné péči dobře. Ideální výšky sice dosáhnou až za pár desítek let, ale již nyní je patrné, nakolik se stav alejí zlepšil.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku