Datum stránky: 11.4.2011

Stavíme kompostárnu ve Vimperku

 1. Fermentační stanice v areálu čistírny odpadních vod
 2. Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně

 3. Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  základní pohled - začínáme

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  základní pohled

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  základní pohled

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  ... a dali se do práce

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  plocha se už rýsuje

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  David a Goliáš

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  stavíme opěrnou zeď

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  ... a pak se řekne: „Postavte rovnou plochu!“ – na Šumavě

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  boxy na kompost

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  plocha se už ukazuje

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  zpevnění svahů základní pohled

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  to nebude rybník, to jen plocha pro dozrávání kompostu musí být vodotěsná

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  pokládáme panely

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  plocha na uskladnění kompostu je hotová

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  odvodnění plochy

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  jímka na děšťovou vodu – tu použijeme na kropení kompostu

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  boxy na kompost a sklad nářadí

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  ... to se to bude kompostu dozrávat!

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  ... a můžeme kropit (a možná přijdou i žáby)

  Dozrávací plochy na skládce odpadů v Pravětíně
  ... a je hotovo (no řekněte, není to nakonec hezký)

   

 4. Nakupujeme stroje a vybavení
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku