Datum stránky: 30.3.2009

Skládka odpadů Pravětín

Skládka je majetkem Města Vimperk a provozují ji Městské služby Vimperk, s.r.o..

Zařízení slouží k odstraňování odpadů jejich uložením v zabezpečeném prostoru.

Těleso skládky je přístupné po příjezdové komunikaci ze silnice Vimperk - Pravětín. Po příjezdu do areálu přijedete k provozní budově, před kterou je váha. Zde je Váš odpad překontrolován a odvážen. Po uložení odpadu do tělesa skládky je zde rovněž provedeno vyúčtování dle přiloženého ceníku skládkového. Skládka je zařízení skupiny S-OO určená pro odpady kategorie ostatní odpad. Se zařazením odpadu Vám pomůže obsluha skládky.

Skládka má vybudovanou kapacitu do roku 2015 s další možností rozšíření.

Spolu s rozšiřováním prostoru skládky probíhá i rekultivace území, které je již naplněno odpady. V roce 2010 tak bude zrekultivována tzv. I. a II. etapa skládky, což je více než 60.000 m3 odpadů.

Provozní doba :

Pondělí - pátek          7.00     -           15.30

/mimořádné uložení je možné dle telefonické nebo osobní dohody/

 

Tel. 388 413 595

 

Ceník roku 2010 [PDF 274 kB]

 

Obrazová dokumentace

Městské služby převzaly provoz skládky v roce 2007, hrozilo její uzavření

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín

 

 

 .....a začal boj s časem a s odpady

 

 Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Stará skládka se nám pěkně rychle plní

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

 

to nejsou květiny, ale plastový odpad

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

a tak začínáme stavět další etapu

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

 Teď  už se to nám i kontrole začíná líbit

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

a už nám opět rostou doufejme, že jedlé houby

Skládka Pravětín Skládka Pravětín

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku