Datum stránky: 20.9.2019

Separační nádoby na kovy


V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu v těchto lokalitách: Mírová 421, Mírová 456, Mírová 459, SNP 465, Luční 501, u COOPu - Špidrova, Čelakovského 352, K. Weise, Nad Stadionem 357, Zámek 33, K. Světlé, Kaplířova 69, Náměstí Svobody – odbočka na Zlatou Stezku. Do separačních  nádob na kovy můžete odkládat: plechovky od piva a ostatních nápojů, vymyté konzervy od jídla a krmení pro zvířata, víčka od pivních lahví, šroubky, hřebíky a ostatní drobné kovy. Hliník jako takový je z celkového objemu kovů dotřiďován, avšak víčka od jogurtů do těchto nádob nevhazujte – nelze je následně vytřídit. Do těchto nádob nevhazujte kovové obaly od barev a olejů – jedná se o nebezpečné odpady. Tyto obaly odneste do sběrného dvora ve Sklářské ulici.

Pokud byste měli návrh, v které lokalitě  by ještě bylo vhodné umístit separační nádoby na kovy, zavolejte, prosím,  na tel.: 388 402 229, 602 527 070, nebo napište e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP


kov

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku