Datum stránky: 11.1.2012


Roční hlášení o produkci a nakládání  s odpady za rok 2011

 POZOR! ZMĚNA!

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí oznamuje všem původcům odpadů, provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu apod., kteří mají ze zákona č. 185/01 Sb. o odpadech, povinnost do 15. února 2012 podávat Hlášení o produkci odpadů za rok 2011 (produkce za rok 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů) nebo plnit další ohlašovací povinnosti vyplývající za zákona o odpadech, případně z dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu, že musí tyto povinnosti za rok 2011 a následující roky plnit prostřednictvím elektronického systému ISPOP.(více zde)

To znamená , že Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí již nebude přijímat hlášení o produkci odpadů v papírové podobě, jak tomu bylo v minulosti.

Kromě přílohy č. 24 - údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů - k vyhlášce č.  383/01 Sb., která se stále zasílá na ORP v elektronické podobě.  

Pro elektronické podávání přílohy č. 24 k  vyhlášce 383/2001 Sb. doporučujeme, abyste  zvolili datovou schránku úřadu (9ydb7vm) nebo elektronickou adresu úřadu epodatelna@mesto.vimperk.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 388 402 229 (Ing. Hejlková).

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku