Datum stránky: 11.1.2012


Roční hlášení o produkci a nakládání  s odpady za rok 2011

 POZOR! ZMĚNA!

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí oznamuje všem původcům odpadů, provozovatelům zařízení ke sběru, výkupu apod., kteří mají ze zákona č. 185/01 Sb. o odpadech, povinnost do 15. února 2012 podávat Hlášení o produkci odpadů za rok 2011 (produkce za rok 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů) nebo plnit další ohlašovací povinnosti vyplývající za zákona o odpadech, případně z dalších prováděcích předpisů k tomuto zákonu, že musí tyto povinnosti za rok 2011 a následující roky plnit prostřednictvím elektronického systému ISPOP.(více zde)

To znamená , že Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí již nebude přijímat hlášení o produkci odpadů v papírové podobě, jak tomu bylo v minulosti.

Kromě přílohy č. 24 - údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů - k vyhlášce č.  383/01 Sb., která se stále zasílá na ORP v elektronické podobě.  

Pro elektronické podávání přílohy č. 24 k  vyhlášce 383/2001 Sb. doporučujeme, abyste  zvolili datovou schránku úřadu (9ydb7vm) nebo elektronickou adresu úřadu epodatelna@mesto.vimperk.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 388 402 229 (Ing. Hejlková).

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku