Datum stránky: 24.9.2013

 

 

Proč prořezáváme stromy

 

V minulém měsíci probíhalo na území města Vimperk v celé řadě lokalit ošetřování stromů. Jedná se o pravidelnou činnost, kterou se snažíme zlepšit zdravotní stav stromů a zajistit provozní bezpečnost pod stromy a zároveň předcházet problémovým a finančně náročným zákrokům budoucnosti.

Ošetřování stromů je poměrně odborná záležitost a jistě není možné ji popsat právě zde na pár řádcích. Pokusím se problematiku vysvětlit poněkud zjednodušeně, ale přijatelně i pro laika. V případě ošetřování rozlišujeme několik základních typů řezů - řez zdravotní, bezpečnostní, výchovný, redukční a další.

Zdravotní řez je periodický řez, který je zaměřený na zlepšení zdravotního stavu stromu a posílení vitality. Odstraňujeme větve suché a odumírající, nevhodné větve z hlediska budoucího vývoje koruny (křižující se, kodominantní výhony), větve nevhodně nasazené, napadené patogenními organismy, nepotřebné sekundární výhony.

Bezpečnostní řez

Cílem tohoto řezu je okamžité zajištění provozní bezpečnosti stromu. Často je uváděn jako minimální varianta zdravotního řezu. Odstraňujeme větve bezprostředně hrozící pádem (suché a  nalomené). Jako hlavní rozdíl, oproti zdravotnímu řezu, můžeme uvažovat úhel pohledu na prováděný zásah. Bezpečnostní řez je směrován k zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromu, oproti zdravotnímu řezu, kde hlavním cílem je zlepšení stavu stromu.

Výchovný řez  

Cílem tohoto řezu je zajistit optimální vývoj a tvar koruny daného stromu vzhledem k lokalitě a druhu. Jedná se o nejvýznamnější druh řezu, jelikož vzniká poranění stromu minimálního rozsahu a je nejméně technicky náročný. Odstraňujeme větve nevhodně nasazené, upravujeme tvar koruny vzhledem k druhu a k lokalitě, upravujeme podchodovou a podjezdovou výšku.

Redukční řez

Řez je zaměřený na redukci koruny stromu vzhledem k překážce. Nutnost tohoto řezu je ve většině případů vyvolána volbou nevhodného taxonu, případně výsadbou stromu na nevhodné stanoviště. Zvláštním případem redukčního řezu je zásah zaměřený na úpravu statických poměrů stromu.Samozřejmostí by měla být  snaha o zachování přirozeného habitusu stromu s využitím možnosti usměrňování růstu větví.

Pokud se týká doby provádění řezu stromů, již dlouhodobě se doporučuje provádět řez v době plného olistění, protože strom lépe reaguje na vzniklé poranění, lépe se posoudí stav stromu i jednotlivých větví.

Například v případě zásahu na nábřeží u Volyňky se jednalo o řez výchovný. Jeho význam spočívá zejména v prevenci, pokud tento řez zanedbáme, napravujeme to v dospělosti stromu, kdy je tento zásah pro strom mnohem problematičtější a zároveň  i ekonomicky náročnější. Se stromy to prostě máme s určitou nadsázkou jako s lidmi, když zanedbáme výchovný řez (i u lidí J), tak to pak obtížně napravujeme v dospělosti a je to mnohem dražší a často méně účinné.

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

 

více na: http://www.vimperk.cz/1195/cz/normal/mestska-zelen/#osetr

 

Fotogalerie k článku

řez 1

řez 3

řez 2

řez 4

 

řez 5

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku