Datum stránky: 11.6.2015

Přijďte si prohlédnout kotelnu na biomasu

Ve středu 17. června od 16 hodin se otevře pro veřejnost brána kotelny na biomasu v ulici 1. máje. Provozovatel tepelného hospodářství představí nově instalované zařízení na snížení emisí tuhých znečišťujících látek – suchý elektrostatický odlučovač. Tato investice ve výši přes 7 mil. Kč výrazně sníží emise prachových částic ze spalování dřevní štěpky a přispěje tak k ještě čistějšímu ovzduší ve Vimperku. Pořízení zařízení ke snížení emisí TZL bylo podpořeno z Operačního programu životní prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prohlídku zahájí jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o. Ing. Miroslav Rys a paní starostka Ing. Jaroslava Martanová. Pracovníci tepelného hospodářství poskytnou zasvěcený výklad k provozu kotelny na dřevní štěpku a tepelného hospodářství.

Ve stejný den, tedy 17. června v 10 hodin v sále Hotelu Zlatá Hvězda rovněž pořádá provozovatel tepelného hospodářství společnost Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o. seminář pro širokou veřejnost o energetických úsporách. Na semináři se můžete dozvědět podrobnosti k fungování dálkového vytápění ve Vimperku, zástupce společnosti Danfoss poskytne zasvěcený výklad k úspornému řízení pokojové teploty v bytech a rodinných domech. Po přestávce s občerstvením energetický auditor Ing. Martin Škopek ze společnosti Energy Consulting Service, s.r.o. představí aktuální možnosti dotací na energetické úspory. Na závěr semináře se posluchači dozvědí legislativní požadavky na provoz domovních kotelen, které musí splnit výbory společenství vlastníků jednotek nebo i jiní provozovatelé domovních kotelen.

Účast na semináři je možná zdarma po registraci na emailu: miroslav.rys@teplo-vimperk.cz

 

Ing. Miroslav Rys
jednatel
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
1. máje 637, 385 01 Vimperk

kotelna
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku