Datum stránky: 11.6.2015

Přijďte si prohlédnout kotelnu na biomasu

Ve středu 17. června od 16 hodin se otevře pro veřejnost brána kotelny na biomasu v ulici 1. máje. Provozovatel tepelného hospodářství představí nově instalované zařízení na snížení emisí tuhých znečišťujících látek – suchý elektrostatický odlučovač. Tato investice ve výši přes 7 mil. Kč výrazně sníží emise prachových částic ze spalování dřevní štěpky a přispěje tak k ještě čistějšímu ovzduší ve Vimperku. Pořízení zařízení ke snížení emisí TZL bylo podpořeno z Operačního programu životní prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Prohlídku zahájí jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o. Ing. Miroslav Rys a paní starostka Ing. Jaroslava Martanová. Pracovníci tepelného hospodářství poskytnou zasvěcený výklad k provozu kotelny na dřevní štěpku a tepelného hospodářství.

Ve stejný den, tedy 17. června v 10 hodin v sále Hotelu Zlatá Hvězda rovněž pořádá provozovatel tepelného hospodářství společnost Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o. seminář pro širokou veřejnost o energetických úsporách. Na semináři se můžete dozvědět podrobnosti k fungování dálkového vytápění ve Vimperku, zástupce společnosti Danfoss poskytne zasvěcený výklad k úspornému řízení pokojové teploty v bytech a rodinných domech. Po přestávce s občerstvením energetický auditor Ing. Martin Škopek ze společnosti Energy Consulting Service, s.r.o. představí aktuální možnosti dotací na energetické úspory. Na závěr semináře se posluchači dozvědí legislativní požadavky na provoz domovních kotelen, které musí splnit výbory společenství vlastníků jednotek nebo i jiní provozovatelé domovních kotelen.

Účast na semináři je možná zdarma po registraci na emailu: miroslav.rys@teplo-vimperk.cz

 

Ing. Miroslav Rys
jednatel
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
1. máje 637, 385 01 Vimperk

kotelna
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku