Datum stránky: 20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

Podle veterinárního zákona je chovatel povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině. Očkování proti vzteklině  je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipování, dříve tetování). Označit psa čipem je nutno  provést u veterináře, který vpíchne centimetrový čip zvířeti pod kůži a  majitel za to zaplatí přibližně od tří do pěti set korun. Majitelům psů, kteří po 1.1.2020 nebudou označeni čipem,  bude hrozit pokuta až 20 tisíc korun. Nutnost čipování se týká všech psů. Výjimku mají jen ti, kteří jsou označeni čitelným tetovacím číslem (týká se psů s rodokmenem) provedeným před 3. červencem 2011. Čip musejí mít také  psi starší 8,5 roku, kteří tetování nemají nebo je nečitelné.

Zároveň čipování úzce souvisí s očkováním proti vzteklině. Kdo nebude mít psa čipovaného, znamená to, že nemá platné očkování. Na očkování proti vzteklině, které je u nás povinné od roku 1953, dohlíží Státní veterinární správa, která bude nově dohlížet také na čipy. Kontrolovat psy mohou také strážníci. Ti jsou  vybaveni speciální čtečkou, kterou ke zvířeti přiloží a zjistí, jestli má čip. Užitečné to může být třeba v případě, kdy pes někoho pokouše. Pokud bude mít pes čip, dotyčný bude vědět, že pes je očkovaný proti vzteklině. Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.


Marie Hejlková, odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku