Datum stránky: 31.7.2020

Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra

Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra


Tento projekt „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Otevíráme Re-use centrum ve Sběrném dvoře Vimperk


V loňském roce získalo město Vimperk prostřednictvím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení tří mobilních buněk. Vysoutěžená cena těchto tří buněk je 680 625 Kč s DPH a město Vimperk se na jejich pořízení podílí patnácti procenty, tj. 102 093,75 Kč.

Buňky slouží jako tzv. Re-use centrum, které bude otevřeno od 1.8.2020. V Re-use centru jsou uskladněny věci, které je škoda vyhodit a někomu mohou ještě posloužit. Zároveň se tím prodlouží životnost těchto věcí a sníží se množství odpadu. Jedná se především o drobné předměty do domácnosti (skleničky, nádobí…), retro věci, knihy, obrazy, CD, desky, hračky a dětské sportovní vybavení jako kola, lyže, ale i nábytek.

Těšíme se na Vaši spolupráci!


Marie Hejlková, odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.7.2020

Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra

V loňském roce získalo město Vimperk prostřednictvím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení tří mobilních buněk.

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

archív

Akce ve Vimperku