Datum stránky: 3.10.2011

D E R A T I Z A C E

Potkan

V termínu od 10.10. do 30.11.2011 bude probíhat na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců. Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku Města. Objekty, v nichž bude deratizace prováděna, budou viditelně označeny.

Vlastníci ostatních nemovitostí, kteří se chtějí k této akci připojit, mohou své požadavky hlásit na firmu: 

AGROCHEMA  ŽITNÁ, Žitná 90, 384 11 Netolice

telefon  602 253 578, 723 731 855   Ing. Štrobl

 

Současně žádáme všechny chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost svým zvířatům ( psi, kočky, fretky aj.) a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě !!!

MěÚ Vimperk, odbor  ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku