Datum stránky: 30.3.2009

Památné stromy Vimperska

1. Lípa v Benešově Hoře

Obvod kmene : 638 cm
Výška stromu : 31 m

 

Lípa - Benešova Hora 1 Lípa - Benešova Hora 2 Lípa - Benešova Hora 3 

2. Bohumilická lípa

Obvod kmene : 415 cm
Výška stromu : 28 m

 

  Lípa - Bohumilice 1 Lípa - Bohumilice 3 Lípa - Bohumilice 4 Lípa - Bohumilice 2

3. Bohumilická alej

Obvod kmene : 115-395 cm
Výška stromu : 13-27 m

Bohumilice - alej 1 Bohumilice - alej 2

Bohumilice - alej 3 Bohumilice - alej 4 Bohumilice - alej 5

4. Lípa na Lázích

Obvod kmene : 380 cm
Výška stromu : 23 m

Lípa na Lázích 1 Lípa na Lázích 2 Lípa na Lázích 3 Lípa na Lázích 4

5. Lípa ve Čkyni - U JZD

Obvod kmene : 440 cm
Výška stromu : 26 m

Lípa ve Čkyni JZD 3 Lípa ve Čkyni JZD 1 Lípa ve Čkyni JZD 2

6. Skupina lip u Čkyně 

Obvod kmene : 148-530 cm
Výška stromu : 16-34 m

Skupina lip u Čkyně 2 Skupina lip u Čkyně 1 Skupina lip u Čkyně 3

Skupina lip u Čkyně 4 Skupina lip u Čkyně 6 Skupina lip u Čkyně 5

7. Lípa u Čkyně - Židovský hřbitov

Obvod kmene : 362 cm
Výška stromu : 28 m

Lípa u Čkyně - Židovský hřbitov 1 Lípa u Čkyně - Židovský hřbitov 2 Lípa u Čkyně - Židovský hřbitov 3

8. Lípa v Hodoníně

Obvod kmene : 659 cm
Výška stromu : 18 m

Lípa v Hodoníně 1 Lípa v Hodoníně 2 Lípa v Hodoníně 3 Lípa v Hodoníně 4

9. Hradčanská lípa

Obvod kmene : 533 cm
Výška stromu : 27 m

Hradčanská lípa 1 Hradčanská lípa 3 Hradčanská lípa 4 Hradčanská lípa 2

10. Onšovická lípa

Obvod kmene : 389 cm
Výška stromu : 30 m

Onšovická lípa 1 Onšovická lípa 2 Onšovická lípa 3 Onšovická lípa 4

11. Bolíkovická lípa

Obvod kmene : 414 cm
Výška stromu : 27 m

Bolíkovická lípa 1 Bolíkovická lípa 2 Bolíkovická lípa 3

12. Lípa ve Smrčné

Obvod kmene : 594 cm
Výška stromu : 28 m

Lípa ve Smrčné 1

13. Lípa ve Svaté Maří l. (u kostela)

Obvod kmene : 484 cm
Výška stromu : 29 m

Lípa Svatá Maří I. - 1 Lípa Svatá Maří I. - 2 Lípa Svatá Maří I. - 3 Lípa Svatá Maří I. - 4

14. Lípa ve Svaté Maří ll. (u domova důchodců)

Obvod kmene : 461 cm
Výška stromu : 11,5 m

Lípa Svatá Maří II. - 1 Lípa Svatá Maří II. - 2

Lípa Svatá Maří II. - 3 Lípa Svatá Maří II. - 4

15. Lípa v Šebestově

Obvod kmene : 442 cm
Výška stromu : 32 m

Lípa v Šebestově 1 Lípa v Šebestově 2 Lípa v Šebestově 4 Lípa v Šebestově 3

16. Buk v Úbislavi

Obvod kmene : 392 cm
Výška stromu : 19 m

Buk v Úbislavi 1 Buk v Úbislavi 2 Buk v Úbislavi 5

Buk v Úbislavi 3 Buk v Úbislavi 4

17. Lípa u Brantlova dvora (u domů)

Obvod kmene : 597 cm
Výška stromu : 27,5 m

Lípa Brantlův Dvůr I. - 1 Lípa Brantlův Dvůr I. - 2 Lípa Brantlův Dvůr I. - 4

Lípa Brantlův Dvůr I. - 3 Lípa Brantlův Dvůr I. - 5

Lípa u Brantlova dvora

Po vichřici 5.11.2010

18. Sudslavická lípa 

Obvod kmene : 1 155 cm
Výška stromu : 27 m

Sudslavická lípa 1 Sudslavická lípa 2 Sudslavická lípa 4

Sudslavická lípa 10 Sudslavická lípa 11 Sudslavická lípa 12

Sudslavická lípa 3 Sudslavická lípa 5 Sudslavická lípa 6

Sudslavická lípa 7 Sudslavická lípa 8 Sudslavická lípa 9 

19. Klen v Ptákově Lhotě

Obvod kmene : 485 cm
Výška stromu : 29 m

Klen - Ptákova Lhota - 4 Klen - Ptákova Lhota - 2 Klen - Ptákova Lhota - 3

Klen - Ptákova Lhota - 1 Klen - Ptákova Lhota - 5

20. Lípa u Brantlova Dvora (u cesty)

Obvod kmene : 399 cm
Výška stromu : 32 m

Lípa Brantlův Dvůr II. - 1 Lípa Brantlův Dvůr II. - 2 Lípa Brantlův Dvůr II. - 3 Lípa Brantlův Dvůr II. - 4

21. Lípa Na Výsluní (pod LČR)

Obvod kmene : 485 cm
Výška stromu : 29 m

Lípa Na Výsluní 1 Lípa Na Výsluní 2 Lípa Na Výsluní 3 Lípa Na Výsluní 4

Údaje a fotografie: Václav Čubr

Mapy
Fotogalerie
Životní prostředí v číslech
Užitečné odkazy
Formuláře
Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Archiv úřední desky odboru

Akce ve Vimperku