Odpadové hospodářství - grafy

OBSAH

  1. Vývoj množství objemného odpadu v letech 2001 - 2018
  2. Vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2001 - 2018
  3. Množství vytříděného papíru v letech 2001 - 2018
  4. Množství vytříděného plastu v letech 2001 - 2018
  5. Množství vytříděného skla v letech 2001 - 2018
  6. Vývoj množství biologicky rozložitelného odpadu v letech 2011 - 2018
  7. Množství elektrozařízení předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2006 - 2018
  8. Množství textilu předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2012 - 2018
  9. Množství olejů a tuků předaných občany Vimperka k dalšímu zpracování -  kg/obyvatele v letech 2011 -2018


Vývoj množství objemného odpadu v letech 2001 - 2018

 objemný odpad 2018 

 

Vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2001 - 2018

Směsný odpad 2018

 

 

Množství vytříděného papíru v letech 2001 - 2018

Papír 2018

 

Množství vytříděného plastu v letech 2001 - 2018

Plast 2018

 

Množství vytříděného skla v letech 2001 - 2018

sklo 2018

 
  Vývoj množství biologicky rozložitelného odpadu v letech 2011 - 2018

BRO 2018

 

Množství elektrozařízení předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2006 až 2018 v kg/obyvatele

elektro 2018

 

Množství textilu předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2012 - 2018

textl 2018

 

Množství olejů a tuků předaných občany Vimperka k dalšímu zpracování -  kg/obyvatele

v letech 2011 -2018 

 

olej 2018