Odpadové hospodářství - grafy

OBSAH

  1. Vývoj množství objemného odpadu v letech 2001 - 2018
  2. Vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2001 - 2018
  3. Množství vytříděného papíru v letech 2001 - 2018
  4. Množství vytříděného plastu v letech 2001 - 2018
  5. Množství vytříděného skla v letech 2001 - 2018
  6. Vývoj množství biologicky rozložitelného odpadu v letech 2011 - 2018
  7. Množství elektrozařízení předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2006 - 2018
  8. Množství textilu předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2012 - 2018
  9. Množství olejů a tuků předaných občany Vimperka k dalšímu zpracování -  kg/obyvatele v letech 2011 -2018


Vývoj množství objemného odpadu v letech 2001 - 2018

 objemný odpad 2018 

 

Vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2001 - 2018

Směsný odpad 2018

 

 

Množství vytříděného papíru v letech 2001 - 2018

Papír 2018

 

Množství vytříděného plastu v letech 2001 - 2018

Plast 2018

 

Množství vytříděného skla v letech 2001 - 2018

sklo 2018

 
  Vývoj množství biologicky rozložitelného odpadu v letech 2011 - 2018

BRO 2018

 

Množství elektrozařízení předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2006 až 2018 v kg/obyvatele

elektro 2018

 

Množství textilu předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2012 - 2018

textl 2018

 

Množství olejů a tuků předaných občany Vimperka k dalšímu zpracování -  kg/obyvatele

v letech 2011 -2018 

 

olej 2018


Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku