Časté otázky

OBSAH

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Zemědělství a zem. podnikání
 • Rostlinolékařská péče
 • Odpadové hospodářství
 • Vodní hospodářství
 • Lesní hospodářství 
 • Myslivost
 • Rybářství

 

Ochrana přírody a krajiny

Zemědělství a zem. podnikání

Rostlinolékařská péče

Odpadové hospodářství


Vodní hospodářství - časté chyby

 

 

Časté chyby žadatelů o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona :

 

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.

 

Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné rozhodnutí k nakládání s vodami :

 

 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. povinnost zasílání vzorků odpadních vod, hodnoty uvedené v povolení apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami.

 

Časté chyby žadatelů o stavební povolení ke stavbě vodního díla :

 

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.

 

 

Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné stavební povolení ke stavbě vodního díla :

 

 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. vodoprávnímu úřadu není sdělen před započetím staveb. prací zhotovitel, stavba je postavena na jiných pozemcích, než na kterých byla povolena, stavba je postavena v rozporu se schválenou projektovou dokumentací apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o prodloužení lhůty k dokončení stavebních prací.

 

Podání žádosti o „povolení studny pro domácnost"

 

Kdo žádá:

Ten, kdo má záměr zřídit si vlastní studnu a odebírat z ní vodu pro domácnost, tj, zásobování rod. domu, rekreační chaty či jen zalévání zahrady.

Kdo vyřizuje:

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, orgán vodního hospodářství, tel. č. 388 402 252 (Ing. Jana Beránková).

Poplatek:

300,- Kč

Lhůta k vyřízení žádosti:

Do 60 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami, ve složitých případech nejdéle do 3 měsíců

Formulář žádosti:

k dispozici v kanceláři č. 20  (odbor ŽP , budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo zde ke stažení (MS  Word [RTF 160 kB] či Adobe PDF [PDF 253 kB])


Lesní hospodářství
Myslivost
Rybářství

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.12.2019

Přesun agendy zemědělských podnikatelů

Informujeme veřejnost, že s platností od 2.1.2020 přechází agenda vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z odboru životního prostředí na odbor obecní živnostenský úřad.

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

archív

Akce ve Vimperku