Časté otázky

OBSAH

 • Ochrana přírody a krajiny
 • Zemědělství a zem. podnikání
 • Rostlinolékařská péče
 • Odpadové hospodářství
 • Vodní hospodářství
 • Lesní hospodářství 
 • Myslivost
 • Rybářství

 

Ochrana přírody a krajiny

Zemědělství a zem. podnikání

Rostlinolékařská péče

Odpadové hospodářství


Vodní hospodářství - časté chyby

 

 

Časté chyby žadatelů o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona :

 

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.

 

Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné rozhodnutí k nakládání s vodami :

 

 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. povinnost zasílání vzorků odpadních vod, hodnoty uvedené v povolení apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami.

 

Časté chyby žadatelů o stavební povolení ke stavbě vodního díla :

 

 1. Žádost není podána na předepsaném formuláři.
 2. Žádost je neúplná (neobsahuje povinné údaje).
 3. Žádost postrádá povinné přílohy.

 

 

Časté chyby žadatelů, kteří získali pravomocné stavební povolení ke stavbě vodního díla :

 

 1. Nejsou dodržovány podmínky rozhodnutí (např. vodoprávnímu úřadu není sdělen před započetím staveb. prací zhotovitel, stavba je postavena na jiných pozemcích, než na kterých byla povolena, stavba je postavena v rozporu se schválenou projektovou dokumentací apod.).
 2. Při změně vlastnictví stavby vodního díla, není do 2 měsíců o této skutečnosti informován vodoprávní úřad.
 3. Včas nepožádají o prodloužení lhůty k dokončení stavebních prací.

 

Podání žádosti o „povolení studny pro domácnost"

 

Kdo žádá:

Ten, kdo má záměr zřídit si vlastní studnu a odebírat z ní vodu pro domácnost, tj, zásobování rod. domu, rekreační chaty či jen zalévání zahrady.

Kdo vyřizuje:

MěÚ Vimperk, odbor ŽP, orgán vodního hospodářství, tel. č. 388 402 252 (Ing. Jana Beránková).

Poplatek:

300,- Kč

Lhůta k vyřízení žádosti:

Do 60 dnů od podání žádosti se všemi požadovanými přílohami, ve složitých případech nejdéle do 3 měsíců

Formulář žádosti:

k dispozici v kanceláři č. 20  (odbor ŽP , budova čp. 8 na Náměstí Svobody ve Vimperku) nebo zde ke stažení (MS  Word [RTF 160 kB] či Adobe PDF [PDF 253 kB])


Lesní hospodářství
Myslivost
Rybářství

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku