Datum stránky: 4.11.2014

Ochránci přírody z Vimperka pečují o vzácné hořečky

 

Zima je pomalu za dveřmi a ochránci přírody z Vimperka mají stále ještě plné ruce práce s kosením luk. „Úplně jako poslední kosíme vždy louky, na kterých rostou hořečky mnohotvaré české“, říká Pavel Nagy, člen ZO ČSOP Šumava.

Hořečky v minulosti rostly na „ovčích“ pastvinách, v lesních lemech nebo v podhorských a horských loukách. Vlivem rozsáhlých změn ve způsobu hospodaření v krajině nebo ponecháním pozemků ladem tyto rostliny téměř vymizely. Doposud se vyskytují asi jen na 60 lokalitách v celé České republice a nejvíce je jich právě v Pošumaví. Hořečky jsou také specifické tím, že kvetou koncem léta, a proto se tyto louky kosí nebo pasou do začátku června a pak až po úplném odkvětu koncem října. Navíc potřebují pro vzcházení mladých rostlin rozrušování travního drnu, což dříve prováděly právě ovce nebo kozy svými kopyty. Proto se na jaře provádí vertikutace nebo výhraby stařiny či mechu.

ZO ČSOP Šumava se stará již několik let o lokality s hořečky jako jsou louky na Opolenci, na Jaroškově, na Pasecké slati v CHKO Šumava či o Velkou Homolku, kde jsou hořečky udávány v minulosti. „Letos poprvé jsme navíc prováděli i provzdušňování travního drnu na Pastvišti u Fínů u Sušice nebo v NP Šumava na lokalitě Zahrádky“, doplňuje dále Nagy.

„Pozemky, na kterých hořečky rostou, jsou také specifické tím, že veškeré práce na nich musí být prováděny ručně. Jedná se většinou o svažité pozemky plné kamení nebo terénních nerovností, takže musí být použito ke kosení křovinořezů, jen výjimečně můžeme použít bubnovou sekačku, navíc veškeré výhraby biomasy se provádí také ručně. Nejde tedy vůbec o jednoduchou práci. Za naší prací jsou vidět i výsledky, jako např. předloni na Jaroškově, kde se po 5 letech od svého posledního výskytu hořečky opět objevily“, doplňuje Jana Zrnová, hospodářka organizace.

 

 

 

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

Louka u Nových Hutí s rostlinami hořečků (foto J. Hromas)

Louka u Nových Hutí s rotlinami hořečků (foto Jakub Hromas)

Hořeček mnohotvárný český (foto T. Jiřička)

Hořeček mnohotvárný český (foto Tomáš Jiřička)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku