Datum stránky: 4.11.2014

Ochránci přírody z Vimperka pečují o vzácné hořečky

 

Zima je pomalu za dveřmi a ochránci přírody z Vimperka mají stále ještě plné ruce práce s kosením luk. „Úplně jako poslední kosíme vždy louky, na kterých rostou hořečky mnohotvaré české“, říká Pavel Nagy, člen ZO ČSOP Šumava.

Hořečky v minulosti rostly na „ovčích“ pastvinách, v lesních lemech nebo v podhorských a horských loukách. Vlivem rozsáhlých změn ve způsobu hospodaření v krajině nebo ponecháním pozemků ladem tyto rostliny téměř vymizely. Doposud se vyskytují asi jen na 60 lokalitách v celé České republice a nejvíce je jich právě v Pošumaví. Hořečky jsou také specifické tím, že kvetou koncem léta, a proto se tyto louky kosí nebo pasou do začátku června a pak až po úplném odkvětu koncem října. Navíc potřebují pro vzcházení mladých rostlin rozrušování travního drnu, což dříve prováděly právě ovce nebo kozy svými kopyty. Proto se na jaře provádí vertikutace nebo výhraby stařiny či mechu.

ZO ČSOP Šumava se stará již několik let o lokality s hořečky jako jsou louky na Opolenci, na Jaroškově, na Pasecké slati v CHKO Šumava či o Velkou Homolku, kde jsou hořečky udávány v minulosti. „Letos poprvé jsme navíc prováděli i provzdušňování travního drnu na Pastvišti u Fínů u Sušice nebo v NP Šumava na lokalitě Zahrádky“, doplňuje dále Nagy.

„Pozemky, na kterých hořečky rostou, jsou také specifické tím, že veškeré práce na nich musí být prováděny ručně. Jedná se většinou o svažité pozemky plné kamení nebo terénních nerovností, takže musí být použito ke kosení křovinořezů, jen výjimečně můžeme použít bubnovou sekačku, navíc veškeré výhraby biomasy se provádí také ručně. Nejde tedy vůbec o jednoduchou práci. Za naší prací jsou vidět i výsledky, jako např. předloni na Jaroškově, kde se po 5 letech od svého posledního výskytu hořečky opět objevily“, doplňuje Jana Zrnová, hospodářka organizace.

 

 

 

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

Louka u Nových Hutí s rostlinami hořečků (foto J. Hromas)

Louka u Nových Hutí s rotlinami hořečků (foto Jakub Hromas)

Hořeček mnohotvárný český (foto T. Jiřička)

Hořeček mnohotvárný český (foto Tomáš Jiřička)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku