Datum stránky: 7.11.2014

Oceněný projekt města Vimperk – odboru životního prostředí

 

V pondělí 3.11.2014 v Českých Budějovicích přebírali zástupci města Vimperk-odboru ŽP, Ing. Ivana Tumová a Ing. Josef Kotál ocenění v soutěži projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Tuto soutěž organizuje již 4. rokem občanské sdružení Krasec pod záštitou Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a Lesů České republiky. Celkem se soutěžilo ve 4 kategoriích. Město Vimperk ve  své kategorii (obce, svazky obcí a mikroregiony) získalo 2. místo. Do soutěže se odbor ŽP přihlásil s projektem Revitalizace arboreta a Letního kina ve Vimperku, v němž se jedná o obnovu těchto pro veřejnost dříve uzavřených nebo málo využívaných ploch. Obě lokality byly logicky propojeny a zatraktivněny pro veřejnost. Proběhly výsadby stromů, keřů i trvalek. Byl zřízen zážitkový chodník pro chůzi na boso, mobiliář laviček i herních a sportovních prvků a informační systém v arboretu. Je zde místo pro rodiče s kočárky, seniory s vnoučaty, ale i odrostlé děti či sportovně založené návštěvníky. Areál je vhodný i pro výuku v přírodě, je cílem vycházek dětí z MŠ i ZŠ.  Toto ocenění naší práce nás velice potěšilo a dodalo nám energii do dalších plánovaných projektů.

Ing. Tumová, odbor ŽP

 

Diplom krasec

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku