Datum stránky: 7.11.2014

Oceněný projekt města Vimperk – odboru životního prostředí

 

V pondělí 3.11.2014 v Českých Budějovicích přebírali zástupci města Vimperk-odboru ŽP, Ing. Ivana Tumová a Ing. Josef Kotál ocenění v soutěži projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Tuto soutěž organizuje již 4. rokem občanské sdružení Krasec pod záštitou Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a Lesů České republiky. Celkem se soutěžilo ve 4 kategoriích. Město Vimperk ve  své kategorii (obce, svazky obcí a mikroregiony) získalo 2. místo. Do soutěže se odbor ŽP přihlásil s projektem Revitalizace arboreta a Letního kina ve Vimperku, v němž se jedná o obnovu těchto pro veřejnost dříve uzavřených nebo málo využívaných ploch. Obě lokality byly logicky propojeny a zatraktivněny pro veřejnost. Proběhly výsadby stromů, keřů i trvalek. Byl zřízen zážitkový chodník pro chůzi na boso, mobiliář laviček i herních a sportovních prvků a informační systém v arboretu. Je zde místo pro rodiče s kočárky, seniory s vnoučaty, ale i odrostlé děti či sportovně založené návštěvníky. Areál je vhodný i pro výuku v přírodě, je cílem vycházek dětí z MŠ i ZŠ.  Toto ocenění naší práce nás velice potěšilo a dodalo nám energii do dalších plánovaných projektů.

Ing. Tumová, odbor ŽP

 

Diplom krasec

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku