Datum stránky: 18.9.2013

Nutný zásah arboristů na památné Sudslavické lípě

V úterý 17.09.2013 byl kolem mlýna Vanických ve Výškovicích čilý pracovní ruch. Přes veškerou odbornou péči o památný strom, zub času zapracoval a asi 1/3 koruny lípy uschla. Zásah arboristů byl o to složitější, že v koruně stromu bylo vázání, které fixovalo kosterní větve, včetně těch uschlých. Bylo nutné nejdříve sundat systém lan, uschlou část koruny z plošiny odřezat, živou část koruny šetrně odlehčit a snížit a teprve pak opět nainstalovat vázání v koruně památné lípy. Pod památnou lípou je poměrně častý pohyb lidí, ať už těch, kteří se účastní některých kulturních akcí nebo těch, kteří si jdou prohlédnout Sudslavickou stezku. Provozní bezpečnost památné lípy je proto prioritou a odborný zásah arboristů ji teď výrazně zvýšil. 

Odbor ŽP

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku