Datum stránky: 12.8.2015

Nová odpadová vyhláška města Vimperk

Chtěli bychom informovat občany města Vimperk a jeho částí, že dne 23.7.2015 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem [PDF 101 kB]. V této vyhlášce je  mimo jiné uvedeno, k jakému účelu slouží kontejnery na směsný komunální odpad (SKO), které jsou umístěny u kontejnerů na separaci u obchodních center:

Článek IV odst. 6 písm. e):

Sběrné nádoby na SKO (směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l)

- na stanovištích odděleného sběru - Lidl, Penny Market, COOP 1. máje 200, COOP Špidrova 79, Pivovarská 81 - jsou určené pouze pro drobný odpad  související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích a pro potřeby vlastníků staveb určených k individuální rekreaci. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování podnikatelské činnosti.

Nejvíce se s přeplňováním tohoto kontejneru setkáváme ve Sklářské ulici u Lidlu.

Pokud budou do těchto kontejnerů ukládat odpad fyzické osoby, vystavují se dle přestupkového zákona pokutě do 30 000,- Kč.

Pokud by tyto nádoby využívaly fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, je možno dle zákona o odpadech udělit pokutu do 300 000,- Kč.

 

Marie Hejlková, OŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku