Datum stránky: 12.8.2015

Nová odpadová vyhláška města Vimperk

Chtěli bychom informovat občany města Vimperk a jeho částí, že dne 23.7.2015 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem [PDF 101 kB]. V této vyhlášce je  mimo jiné uvedeno, k jakému účelu slouží kontejnery na směsný komunální odpad (SKO), které jsou umístěny u kontejnerů na separaci u obchodních center:

Článek IV odst. 6 písm. e):

Sběrné nádoby na SKO (směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l)

- na stanovištích odděleného sběru - Lidl, Penny Market, COOP 1. máje 200, COOP Špidrova 79, Pivovarská 81 - jsou určené pouze pro drobný odpad  související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích a pro potřeby vlastníků staveb určených k individuální rekreaci. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování podnikatelské činnosti.

Nejvíce se s přeplňováním tohoto kontejneru setkáváme ve Sklářské ulici u Lidlu.

Pokud budou do těchto kontejnerů ukládat odpad fyzické osoby, vystavují se dle přestupkového zákona pokutě do 30 000,- Kč.

Pokud by tyto nádoby využívaly fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, je možno dle zákona o odpadech udělit pokutu do 300 000,- Kč.

 

Marie Hejlková, OŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku