Datum stránky: 1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

Novela veterinárního zákona uložila od 1.1.2020 chovatelům psů novou povinnost. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku psa, nejpozději však před přechodem psa k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Výjimku tvoří psi,  kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Neočipovanému psu nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti vzteklině. Pokud chovatel nařízení nesplní, může být  pokutován až do výše 50 000 Kč.

Zákon zároveň neukládá chovatelům povinnost zaregistrovat svého očipovaného psa do jednoho z registrů očipovaných psů, kterých v ČR existuje hned několik, a tudíž očipovaný pes, který není v žádném z registrů zaevidovaný, je ve chvíli, kdy se ztratí, prakticky nedohledatelný.

Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů má sloužit k vytvoření seznamu chovatelů psů, kteří se trvale zdržují na území města Vimperk, aby v případě zatoulání psa došlo k jeho snadné identifikaci a navrácení chovateli.

Žádáme všechny chovatele psů, kteří jsou přihlášeni nebo mají sídlo na území města Vimperk a kteří psa trvale vlastní či jsou pověřeni se o něj starat, aby se dostavili na finanční odbor MěÚ Vimperk s očkovacím průkazem svého psa a nahlásili potřebné údaje paní Zdeňce Filipové – odbor finanční.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Marie Hejlková, OŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.7.2020

Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra

V loňském roce získalo město Vimperk prostřednictvím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení tří mobilních buněk.

1.7.2020

Nová obecně závazná vyhláška města Vimperk

V měsíci červenci 2020 vstoupí v platnost nová Obecně závazná vyhláška o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů, jejíž vydání odsouhlasilo Zastupitelstvo města Vimperk na svém zasedání dne 29.6.2020.

archív

Akce ve Vimperku