Datum stránky: 16.9.2014

 

  

Naučná stezka Sudslavický okruh je opět průchozí

Tisková zpráva ZO ČSOP Šumava

 

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně. Zával zároveň zablokoval turistický chodník, a proto byla z bezpečnostních důvodů celá stezka uzavřena. Kameny a suť totiž nešly nikterak obejít a hrozilo nebezpečí úrazu jednak při překonávání závalu, tak i při dalším možném pádu volné zeminy a kamení.

Odbor životního prostředí MěÚ Vimperk následně nechal vypracovat projektovou dokumentaci řešící sanaci svahu. Na jejím základě se podařilo letos sehnat finanční prostředky na odstranění závalu a zprůchodnění stezky.

Terénní práce proběhly v první polovině září tohoto roku. Ze závalu byly odstraněny popadané dřeviny, došlo k odstřelu doposud nestabilních bloků a celkově byly vyčištěny skalní lavice od napadané suti. Zároveň došlo k opětovnému zprůchodnění turistického chodníku. Stezka je tak opět volná a plně průchozí. Navíc u tohoto závalu přibude i nová informační tabule s popisem vápencových skalních výchozů, procesu eroze a toho, co se na tomto místě stalo a jak se sesuv sanoval.

Finanční prostředky na odstranění závalu poskytla společnost NET4GAS, generální partner ČSOP, která již v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2010 stezku financovala, a Město Vimperk.

 

  

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

 

 

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně (foto J  Hromas)

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně II (foto J  Hromas)

Vyčištěný skalní výchoz (foto J  Hromas)

Zprůchodněná trasa  na NS (foto J  Hromas)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku