Datum stránky: 16.9.2014

 

  

Naučná stezka Sudslavický okruh je opět průchozí

Tisková zpráva ZO ČSOP Šumava

 

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně. Zával zároveň zablokoval turistický chodník, a proto byla z bezpečnostních důvodů celá stezka uzavřena. Kameny a suť totiž nešly nikterak obejít a hrozilo nebezpečí úrazu jednak při překonávání závalu, tak i při dalším možném pádu volné zeminy a kamení.

Odbor životního prostředí MěÚ Vimperk následně nechal vypracovat projektovou dokumentaci řešící sanaci svahu. Na jejím základě se podařilo letos sehnat finanční prostředky na odstranění závalu a zprůchodnění stezky.

Terénní práce proběhly v první polovině září tohoto roku. Ze závalu byly odstraněny popadané dřeviny, došlo k odstřelu doposud nestabilních bloků a celkově byly vyčištěny skalní lavice od napadané suti. Zároveň došlo k opětovnému zprůchodnění turistického chodníku. Stezka je tak opět volná a plně průchozí. Navíc u tohoto závalu přibude i nová informační tabule s popisem vápencových skalních výchozů, procesu eroze a toho, co se na tomto místě stalo a jak se sesuv sanoval.

Finanční prostředky na odstranění závalu poskytla společnost NET4GAS, generální partner ČSOP, která již v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2010 stezku financovala, a Město Vimperk.

 

  

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

 

 

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně (foto J  Hromas)

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně II (foto J  Hromas)

Vyčištěný skalní výchoz (foto J  Hromas)

Zprůchodněná trasa  na NS (foto J  Hromas)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku