Datum stránky: 16.9.2014

 

  

Naučná stezka Sudslavický okruh je opět průchozí

Tisková zpráva ZO ČSOP Šumava

 

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně. Zával zároveň zablokoval turistický chodník, a proto byla z bezpečnostních důvodů celá stezka uzavřena. Kameny a suť totiž nešly nikterak obejít a hrozilo nebezpečí úrazu jednak při překonávání závalu, tak i při dalším možném pádu volné zeminy a kamení.

Odbor životního prostředí MěÚ Vimperk následně nechal vypracovat projektovou dokumentaci řešící sanaci svahu. Na jejím základě se podařilo letos sehnat finanční prostředky na odstranění závalu a zprůchodnění stezky.

Terénní práce proběhly v první polovině září tohoto roku. Ze závalu byly odstraněny popadané dřeviny, došlo k odstřelu doposud nestabilních bloků a celkově byly vyčištěny skalní lavice od napadané suti. Zároveň došlo k opětovnému zprůchodnění turistického chodníku. Stezka je tak opět volná a plně průchozí. Navíc u tohoto závalu přibude i nová informační tabule s popisem vápencových skalních výchozů, procesu eroze a toho, co se na tomto místě stalo a jak se sesuv sanoval.

Finanční prostředky na odstranění závalu poskytla společnost NET4GAS, generální partner ČSOP, která již v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2010 stezku financovala, a Město Vimperk.

 

  

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

 

 

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně (foto J  Hromas)

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně II (foto J  Hromas)

Vyčištěný skalní výchoz (foto J  Hromas)

Zprůchodněná trasa  na NS (foto J  Hromas)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku