Datum stránky: 6.12.2010

Výsadby nových stromů ve Vimperku

Koncem října proběhla na řadě míst ve městě rozsáhlá výsadba vzrostlých stromů. Jednalo se o realizaci uložené náhradní výsadby za úbytek zeleně způsobené stavbou marketu TESCO ve Vimperku. Jako náhrada  bylo vysazeno107 kusů dřevin patnácti druhů v hodnotě bezmála 500 tis. Kč. Stromy určených druhů i velikostí sázela odborná firma MELO Protivín na místa předem určená odborem ŽP MěÚ Vimperk. Jde například o lokalitu sídliště, okolí RoBiN Oil, ulice Pražská, Sušická, K. Weise a další. Výběr dřevin byl veden myšlenkou Vimperk rozkvést a „rozsvítit", proto jsou to dřeviny okrasné květem, listem i plodem, například okrasné třešně, hrušně, jabloně, ale i magnolie a liliovník. Při volbě stanoviště jsme se snažili zohlednit požadavky jednotlivých druhů dřevin, posuzovali jsme rozhledové poměry ve vztahu k dopravě, blízkost budov a dalších staveb, případně zastínění, opad plodů a celou řadu dalších faktorů. Z těchto důvodů jsme ve většině případů volili dřeviny nižšího vzrůstu a menších korun. Do budoucna plánujeme tuto zeleň doplnit v některých místech i kvetoucími trvalkovými záhony a keři, jak je tomu již teď na Náměstí Svobody. Chceme prostě mít město hezčí, upravené a kvetoucí, aby se zde dobře žilo místním, ale aby město zaujalo i návštěvníky a turisty, kteří ve stále hojnější míře naše město navštěvují. Proto prosíme všímavé občany, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, aby novou zeleň společně s námi trochu „hlídali", hlavně před nájezdy vandalů, mladé stromy se proti nim neumí samy bránit. Věříme, že nové výsadby přinesou radost nejen nám, ale i našim potomkům.

 

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

 

                                                

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku