Datum stránky: 6.12.2010

Výsadby nových stromů ve Vimperku

Koncem října proběhla na řadě míst ve městě rozsáhlá výsadba vzrostlých stromů. Jednalo se o realizaci uložené náhradní výsadby za úbytek zeleně způsobené stavbou marketu TESCO ve Vimperku. Jako náhrada  bylo vysazeno107 kusů dřevin patnácti druhů v hodnotě bezmála 500 tis. Kč. Stromy určených druhů i velikostí sázela odborná firma MELO Protivín na místa předem určená odborem ŽP MěÚ Vimperk. Jde například o lokalitu sídliště, okolí RoBiN Oil, ulice Pražská, Sušická, K. Weise a další. Výběr dřevin byl veden myšlenkou Vimperk rozkvést a „rozsvítit", proto jsou to dřeviny okrasné květem, listem i plodem, například okrasné třešně, hrušně, jabloně, ale i magnolie a liliovník. Při volbě stanoviště jsme se snažili zohlednit požadavky jednotlivých druhů dřevin, posuzovali jsme rozhledové poměry ve vztahu k dopravě, blízkost budov a dalších staveb, případně zastínění, opad plodů a celou řadu dalších faktorů. Z těchto důvodů jsme ve většině případů volili dřeviny nižšího vzrůstu a menších korun. Do budoucna plánujeme tuto zeleň doplnit v některých místech i kvetoucími trvalkovými záhony a keři, jak je tomu již teď na Náměstí Svobody. Chceme prostě mít město hezčí, upravené a kvetoucí, aby se zde dobře žilo místním, ale aby město zaujalo i návštěvníky a turisty, kteří ve stále hojnější míře naše město navštěvují. Proto prosíme všímavé občany, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, aby novou zeleň společně s námi trochu „hlídali", hlavně před nájezdy vandalů, mladé stromy se proti nim neumí samy bránit. Věříme, že nové výsadby přinesou radost nejen nám, ale i našim potomkům.

 

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

Náhradní výsadba Náhradní výsadba

 

                                                

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku