Datum stránky: 18.4.2016

Nabídka nádob na BIOODPAD  

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Jedná se o speciální hnědé popelnice o objemu 240 l.Do těchto nádob patří např. zbytky ovoce a zeleniny, zbytky z kuchyně (bez kostí), tráva, listí, kávový lógr, čajové zbytky, skořápky, piliny, kůra, větvičky, plevel a další rostlinné zbytky ze zahrad. Chtěli bychom Vám připomenout, abyste do nádob na bioodpad nevhazovali nerozložitelné odpady - igelitové sáčky, kameny, dráty, plasty apod. Tento odpad znehodnotí celý obsah nádoby, protože dotřiďování bioodpadů je prakticky nemožné.

Zájemci o nádoby na bioodpad si zároveň mohou na MěÚ Vimperk,  odboru ŽP, vyzvednout

plastové pětilitrové uzavíratelné kbelíky na kuchyňské zbytky.

Jelikož se do budoucna obáváme zvyšování ceny za uložení tuny směsného komunálního odpadu v souvislosti se zvyšováním sazby základního poplatku za ukládání odpadu (je stanovena zákonem a tudíž ji neovlivníme), je využívání nádob na bioodpad důležité a může významně přispět ke  snížení průměrného množství směsného komunálního odpadu na občana (ve Vimperku to je 248 kg na obyvatele – nejlepší města v ČR mají 150 kg/ob). Dle průzkumů směsný komunální odpad ve Vimperku obsahuje 21,93 % bioodpadů v sídlištní zástavbě a 32,51% bioodpadu v ostatní zástavbě. Pokud tento podíl vytřídíme, klesne nám produkce směsného komunálního odpadu přibližně o čtvrtinu a to znamená významnou finanční úsporu již nyní a mnohem významnější v budoucnosti.

 

Požadavky na přidělení speciálních nádob na bioodpad  můžete hlásit na níže uvedený kontakt:

Marie Hejlková, tel: 388 402 229, 602 527 070

marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku