Datum stránky: 18.4.2016

Nabídka nádob na BIOODPAD  

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Jedná se o speciální hnědé popelnice o objemu 240 l.Do těchto nádob patří např. zbytky ovoce a zeleniny, zbytky z kuchyně (bez kostí), tráva, listí, kávový lógr, čajové zbytky, skořápky, piliny, kůra, větvičky, plevel a další rostlinné zbytky ze zahrad. Chtěli bychom Vám připomenout, abyste do nádob na bioodpad nevhazovali nerozložitelné odpady - igelitové sáčky, kameny, dráty, plasty apod. Tento odpad znehodnotí celý obsah nádoby, protože dotřiďování bioodpadů je prakticky nemožné.

Zájemci o nádoby na bioodpad si zároveň mohou na MěÚ Vimperk,  odboru ŽP, vyzvednout

plastové pětilitrové uzavíratelné kbelíky na kuchyňské zbytky.

Jelikož se do budoucna obáváme zvyšování ceny za uložení tuny směsného komunálního odpadu v souvislosti se zvyšováním sazby základního poplatku za ukládání odpadu (je stanovena zákonem a tudíž ji neovlivníme), je využívání nádob na bioodpad důležité a může významně přispět ke  snížení průměrného množství směsného komunálního odpadu na občana (ve Vimperku to je 248 kg na obyvatele – nejlepší města v ČR mají 150 kg/ob). Dle průzkumů směsný komunální odpad ve Vimperku obsahuje 21,93 % bioodpadů v sídlištní zástavbě a 32,51% bioodpadu v ostatní zástavbě. Pokud tento podíl vytřídíme, klesne nám produkce směsného komunálního odpadu přibližně o čtvrtinu a to znamená významnou finanční úsporu již nyní a mnohem významnější v budoucnosti.

 

Požadavky na přidělení speciálních nádob na bioodpad  můžete hlásit na níže uvedený kontakt:

Marie Hejlková, tel: 388 402 229, 602 527 070

marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku