Myslivost - státní správa myslivosti

OBSAH

Kontakt

 Ing. Miroslav Šíp

tel.: 388 402 251
e-mail: Miroslav.Sip@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

^ Nahoru

Pracovní náplň na úseku myslivosti

 

v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 • vede mysliveckou evidenci (honiteb, mysl. stráží, hospodářů, lov. lístků, plomb, lov. psů)
 • zpracovává mysliveckou statistiku

vydává:

 • rozhodnutí o určení jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře
 • souhlas s vypuštěním zvěře do honitby a se zaváděním dalšího druhu zvěře v honitbě
 • rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky trofejí
 • rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře
 • rozhodnutí o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
 • rozhodnutí o uznání honitby
 • rozhodnutí o registraci honebního společenstva
 • rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě
 • rozhodnutí o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě
 • rozhodnutí o povolení změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků
 • rozhodnutí o změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků
 • rozhodnutí o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře
 • rozhodnutí o zániku honitby (obory)
 • rozhodnutí o zániku smlouvy o nájmu honitby
 • rozhodnutí o ustanovení nebo odvolání mysliveckého hospodáře
 • rozhodnutí o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
 • rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, případně zrušení chovu zvěře
 • rozhodnutí o povolení lovu zvěře v době jejího hájení
 • rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • rozhodnutí o pověření provedení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • rozhodnutí o výjimce ze zakázaných způsobů lovu
 • rozhodnutí o odebrání nebo odepření vydání loveckého lístku
 • rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
 • rozhodnutí o uložení pokuty za „jiný správní delikt“
 • souhlas s vypouštěním jedinců ze záchranných chovů do honitby
 • nařízení omezení či zákazu vstupu do honitby, či jiných činností
 • vyjádření o lovu samičí a samčí zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu

^ Nahoru

Územní příslušnost

Městský úřad Vimeprk jako orgán státní správy myslivosti je místěn příslušný na celém obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk mimo území Národního parku Šumava, kde vykonává státní správu myslivosti Správa NP šumava.

^ Nahoru

Legislativa

 

^ Nahoru

Formuláře a výkazy

Zde  najdete všechny potřebné dokumenty (odkaz na centrální úložiště)

Přehled mysliveckých výkazů Mysl 1 - Mysl 8 ke stažení zde:

 • Mysl/1 [DOC 69 kB] – Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu a chovu pro zvěř spárkatou
 • Mysl/2 [DOC 27 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu a chovu pro zvěř drobnou
 • Mysl/3 [DOC 27 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu ostatních druhů zvěře
 • Mysl/4 [DOC 28 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán péče o zvěř
 • Mysl/5 [DOC 32 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán společných lovů zvěře
 • Mysl/6 [DOC 31 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán počtu loveckých psů
 • Mysl/7 [DOC 45 kB] – Výsledky sčítání zvěře
 • Mysl/8 [DOC 25 kB] – Měsíční hlášení o plnění plánu

^ Nahoru

Jak si vyřídit - lovecké lístky

Co potřebuji k vydání loveckého lístku?

Musíte mít trvalý pobyt v územním obvodu Vimperka.

 • potřebujete starý lovecký lístek nebo osvědčení o složení zkoušky z myslivosti, 
 • občanský průkaz, 
 • doklad o pojištění, 
 • výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců), 
 • vyplněnou žádost o vydání loveckého lístku, kterou obdržíte na úřadě 
 • a zaplacený správní poplatek

Pro lovecký lístek si musíte přijít osobně. Pokud budete mít všechny potřebné doklady bude Vám lovecký lístek vystaven na počkání.

 

 Kolik stojí vystavení loveckého lístku a na jak dlouho se vystavuje?

Vystavuje se i na dny, což využívají zpravidla hlavně cizinci. Občané České republiky využívají lhůty na 1 rok – 150 Kč nebo na neurčito – 1000 Kč.

 

Kdy může být vydán lovecký lístek studentovi, který studuje myslivost?

Lovecký lístek může být vydán žadateli starší 16 let, který prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola) nebo složil zkoušku z myslivosti (vysoká škola).

^ Nahoru

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

1.4.2019

Ze života ŽP - Březen

Vážení čtenáři, na tomto místě se Vám pokusím přinášet informace z oblastí, které má odbor životního prostředí na starosti a týkají se života ve Vimperku. Budou to informace o tom, co se stalo, co připravujeme, co nového nás čeká. K těm hlavním oblastem, které má náš odbor na starosti patří odpady, městská zeleň, dětská hřiště, mobiliář a péče o toulavé psy.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku