Myslivost - státní správa myslivosti

OBSAH

Kontakt

 Ing. Miroslav Šíp

tel.: 388 402 251
e-mail: Miroslav.Sip@mesto.vimperk.cz

 

Pracovní doba:

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 7.30 až 11.30   12.30 až 17.00

Ostatní dny po předchozí dohodě.

^ Nahoru

Pracovní náplň na úseku myslivosti

 

v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti

 • vede mysliveckou evidenci (honiteb, mysl. stráží, hospodářů, lov. lístků, plomb, lov. psů)
 • zpracovává mysliveckou statistiku

vydává:

 • rozhodnutí o určení jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře
 • souhlas s vypuštěním zvěře do honitby a se zaváděním dalšího druhu zvěře v honitbě
 • rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky trofejí
 • rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře
 • rozhodnutí o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
 • rozhodnutí o uznání honitby
 • rozhodnutí o registraci honebního společenstva
 • rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků k již uznané honitbě
 • rozhodnutí o určení náhrady za přičlenění honebních pozemků k honitbě
 • rozhodnutí o povolení změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků
 • rozhodnutí o změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků
 • rozhodnutí o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře
 • rozhodnutí o zániku honitby (obory)
 • rozhodnutí o zániku smlouvy o nájmu honitby
 • rozhodnutí o ustanovení nebo odvolání mysliveckého hospodáře
 • rozhodnutí o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
 • rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, případně zrušení chovu zvěře
 • rozhodnutí o povolení lovu zvěře v době jejího hájení
 • rozhodnutí o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • rozhodnutí o pověření provedení lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • rozhodnutí o výjimce ze zakázaných způsobů lovu
 • rozhodnutí o odebrání nebo odepření vydání loveckého lístku
 • rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek
 • rozhodnutí o uložení pokuty za „jiný správní delikt“
 • souhlas s vypouštěním jedinců ze záchranných chovů do honitby
 • nařízení omezení či zákazu vstupu do honitby, či jiných činností
 • vyjádření o lovu samičí a samčí zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu

^ Nahoru

Územní příslušnost

Městský úřad Vimeprk jako orgán státní správy myslivosti je místěn příslušný na celém obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk mimo území Národního parku Šumava, kde vykonává státní správu myslivosti Správa NP šumava.

^ Nahoru

Legislativa

 

^ Nahoru

Formuláře a výkazy

Zde  najdete všechny potřebné dokumenty (odkaz na centrální úložiště)

Přehled mysliveckých výkazů Mysl 1 - Mysl 8 ke stažení zde:

 • Mysl/1 [DOC 69 kB] – Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu a chovu pro zvěř spárkatou
 • Mysl/2 [DOC 27 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu a chovu pro zvěř drobnou
 • Mysl/3 [DOC 27 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán lovu ostatních druhů zvěře
 • Mysl/4 [DOC 28 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán péče o zvěř
 • Mysl/5 [DOC 32 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán společných lovů zvěře
 • Mysl/6 [DOC 31 kB] - Plán mysliveckého hospodaření v honitbě, část plán počtu loveckých psů
 • Mysl/7 [DOC 45 kB] – Výsledky sčítání zvěře
 • Mysl/8 [DOC 25 kB] – Měsíční hlášení o plnění plánu

^ Nahoru

Jak si vyřídit - lovecké lístky

Co potřebuji k vydání loveckého lístku?

Musíte mít trvalý pobyt v územním obvodu Vimperka.

 • potřebujete starý lovecký lístek nebo osvědčení o složení zkoušky z myslivosti, 
 • občanský průkaz, 
 • doklad o pojištění, 
 • výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců), 
 • vyplněnou žádost o vydání loveckého lístku, kterou obdržíte na úřadě 
 • a zaplacený správní poplatek

Pro lovecký lístek si musíte přijít osobně. Pokud budete mít všechny potřebné doklady bude Vám lovecký lístek vystaven na počkání.

 

 Kolik stojí vystavení loveckého lístku a na jak dlouho se vystavuje?

Vystavuje se i na dny, což využívají zpravidla hlavně cizinci. Občané České republiky využívají lhůty na 1 rok – 150 Kč nebo na neurčito – 1000 Kč.

 

Kdy může být vydán lovecký lístek studentovi, který studuje myslivost?

Lovecký lístek může být vydán žadateli starší 16 let, který prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola) nebo složil zkoušku z myslivosti (vysoká škola).

^ Nahoru

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku