Městská zeleň ve Vimperku


OBSAH


Památné stromy ve Vimperku

Lípa Brantlův dvůr II (u cesty)

Obvod kmene: 399 cm
Výška stromu: 32 m
Lípa Brantlův Dvůr II. - 1
Lípa Brantlův Dvůr II. - 2
Lípa Brantlův Dvůr II. - 3
Lípa Brantlův Dvůr II. - 4

Lípa u Brantlova dvora

Obvod kmene: 597 cm
Výška stromu: 27,5 m
Lípa Brantlův Dvůr I. - 1
Lípa Brantlův Dvůr I. - 2
Lípa Brantlův Dvůr I. - 4
Lípa Brantlův Dvůr I. - 3
Lípa Brantlův Dvůr I. - 5
Lípa u Brantlova dvora po vichřici 5.11.2010

Lípa Na Výsluní (pod LČR)

Obvod kmene: 485 cm
Výška stromu: 29 m
Lípa Na Výsluní 1
Lípa Na Výsluní 2
Lípa Na Výsluní 3
Lípa Na Výsluní 4

Podlešákův jilm v Boubské

obvod ve 130 cm nad zemí je 390 cm (r. 2009), výška 22 metrů, stáří cca 90 - 110 let

Podlešákův jilm na Boubské
Podlešákův jilm na Boubské

^ Na obsah

Významné aleje ve Vimperku

Alej v městském parku u Volyňky

Zámecké aleje 

Aleje na hřbitově

Alej ul. Hřbitovní 

Alej v ul. Brantlova

Fotogalerie alejí ve Vimperku


^ Na obsah

Stromy ve Vimperku (statistika)

Zde si můžete stáhnout kompletní studii [PDF 4.93 MB] "Inventarizace a hodnocení významných stromů" (2010) ve formátu pdf, (5 MB).


^ Na obsah


Keře a živé ploty

Ve městě Vimperku je pečováno o živé ploty v délce 1643 m. 2x ročně se stříhají a celková stříhaná plocha činí 8907 m2 . Nejčastěji se zde vyskytují živé ploty z habrů, ptačích zobů, svídy , pámelníků a tavolníků. O mnoho dalších okrasných keřů je pravidelně pečováno i když nevyžadují pravidelné stříhání, například rododendrony, některé tavolníky či tavoly, tisy, hlohy a skalníky.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


Provádějící firma:

Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


MELO, Ing. Štěpán Meloun, Na Ostrově 7, 398 11  PROTIVÍN  

Zastoupená: Ing. Štěpán Meloun

Kontakt: 777 779 788

e-mail: stepan.meloun@post.cz


^ Na obsah

Okrasné záhony

Město Vimperk pečuje o okrasné záhony o výměře 5 041 m2  v různých lokalitách např. na Náměstí Svobody, v ulici Pivovarské pod Gymnáziem, na nábřeží Volyňky u garáží, terasy po ulicí Krátkou, u bývalé lesnické školy, u nemocnice, ve Weisově ulici a nový záhon v Pražské ulici u odbočky k hotelu ANNA. Pletí a stříhání se provádí s různé intenzitě, většinou 3-5x za sezonu. Trvalkové záhony s růžemi, hostami, levandulí, oreganem, trávničkami, kontryhelem, šantou, dlužichou apod. jsou doplňovány letničkami např. verbenou, afrikány, tabákem či ostálkou. Letos nově založený okrasný záhon u Volyňky má charakter vřesoviště.

Květinové záhony - náměstí Vimperk
zeleň - náměstí
zahon 3

Zde najdete další fotografie městské zeleně.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


Provádějící firmy:

Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK  /44% ploch/

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


MELO, Ing. Štěpán Meloun, Na Ostrově 7, 398 11  PROTIVÍN  /42% ploch/

Zastoupená: Ing. Štěpán Meloun

Kontakt: 777 779 788

e-mail: stepan.meloun@post.cz


^ Na obsah

Mobilní zeleň - nádoby

Celkem Město Vimperk pečuje o 45 ks nádob osázených keři, trvalkami, letničkami či kombinací všeho. Nově přibyly 3 kontejnery osázené okrasnými květinami.

Zeleň - květinové nádoby
zelí 3
zelí

Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


^ Na obsah

Trávníky

Město Vimperk zajišťuje údržbu trávníků na ploše 294 607 m2 s roční intenzitou sekání od 2 do 6 sečí za rok. Intenzita sekání je dána polohou území, náročností seče a zejména finančními možnostmi města. Za rok je posekáno celkem 982 904 m2 trávníků. Travní hmota je odvážena a dále zpracována na městské kompostárně.


Zodpovědná osoba:

 

Ing. Josef Kotál, odbor životního prostředí

Kontakt: 606 907 553, 388 402 250

e-mail: josef.kotal@mesto.vimperk.cz


Provádějící firma:


Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


^ Na obsah

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.1.2020

Poděkování ZŠ TGM Vimperk

Velice děkujeme ZŠ TGM Vimperk, která prostřednictvím paní Mgr. Alžběty Rűckerové zorganizovala charitativní sbírku pro vimperské záchytné kotce pro psy.

6.1.2020

Svoz vánočních stromků 2020

Svoz vánočních stromků proběhne 10.1. a 17.1.2020.

31.12.2019

Přesun agendy zemědělských podnikatelů

Informujeme veřejnost, že s platností od 2.1.2020 přechází agenda vedení evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z odboru životního prostředí na odbor obecní živnostenský úřad.

18.12.2019

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Po složitých jednáních SVOL (sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR ) s představiteli Ministerstva zemědělství, vlády a parlamentu se podařilo vyjednat finanční příspěvek státu pro vlastníky nestátních lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31.12.2018, který by jim měl pomoci při obnově lesních porostů vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví v uvedeném období. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. V současné době je ve SVOL organizováno 665 přímých členů (1300 vlastníků) s celkovou výměrou 532.4 tis. ha lesa, což je 20 % výměry všech lesů v republice.

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

archív

Akce ve Vimperku