Městská zeleň ve Vimperku


OBSAH


Památné stromy ve Vimperku

Lípa Brantlův dvůr II (u cesty)

Obvod kmene: 399 cm
Výška stromu: 32 m
Lípa Brantlův Dvůr II. - 1
Lípa Brantlův Dvůr II. - 2
Lípa Brantlův Dvůr II. - 3
Lípa Brantlův Dvůr II. - 4

Lípa u Brantlova dvora

Obvod kmene: 597 cm
Výška stromu: 27,5 m
Lípa Brantlův Dvůr I. - 1
Lípa Brantlův Dvůr I. - 2
Lípa Brantlův Dvůr I. - 4
Lípa Brantlův Dvůr I. - 3
Lípa Brantlův Dvůr I. - 5
Lípa u Brantlova dvora po vichřici 5.11.2010

Lípa Na Výsluní (pod LČR)

Obvod kmene: 485 cm
Výška stromu: 29 m
Lípa Na Výsluní 1
Lípa Na Výsluní 2
Lípa Na Výsluní 3
Lípa Na Výsluní 4

Podlešákův jilm v Boubské

obvod ve 130 cm nad zemí je 390 cm (r. 2009), výška 22 metrů, stáří cca 90 - 110 let

Podlešákův jilm na Boubské
Podlešákův jilm na Boubské

^ Na obsah

Významné aleje ve Vimperku

Alej v městském parku u Volyňky

Zámecké aleje 

Aleje na hřbitově

Alej ul. Hřbitovní 

Alej v ul. Brantlova

Fotogalerie alejí ve Vimperku


^ Na obsah

Stromy ve Vimperku (statistika)

Zde si můžete stáhnout kompletní studii [PDF 4.93 MB] "Inventarizace a hodnocení významných stromů" (2010) ve formátu pdf, (5 MB).


^ Na obsah


Keře a živé ploty

Ve městě Vimperku je pečováno o živé ploty v délce 1643 m. 2x ročně se stříhají a celková stříhaná plocha činí 8907 m2 . Nejčastěji se zde vyskytují živé ploty z habrů, ptačích zobů, svídy , pámelníků a tavolníků. O mnoho dalších okrasných keřů je pravidelně pečováno i když nevyžadují pravidelné stříhání, například rododendrony, některé tavolníky či tavoly, tisy, hlohy a skalníky.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


Provádějící firma:

Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


MELO, Ing. Štěpán Meloun, Na Ostrově 7, 398 11  PROTIVÍN  

Zastoupená: Ing. Štěpán Meloun

Kontakt: 777 779 788

e-mail: stepan.meloun@post.cz


^ Na obsah

Okrasné záhony

Město Vimperk pečuje o okrasné záhony o výměře 5 041 m2  v různých lokalitách např. na Náměstí Svobody, v ulici Pivovarské pod Gymnáziem, na nábřeží Volyňky u garáží, terasy po ulicí Krátkou, u bývalé lesnické školy, u nemocnice, ve Weisově ulici a nový záhon v Pražské ulici u odbočky k hotelu ANNA. Pletí a stříhání se provádí s různé intenzitě, většinou 3-5x za sezonu. Trvalkové záhony s růžemi, hostami, levandulí, oreganem, trávničkami, kontryhelem, šantou, dlužichou apod. jsou doplňovány letničkami např. verbenou, afrikány, tabákem či ostálkou. Letos nově založený okrasný záhon u Volyňky má charakter vřesoviště.

Květinové záhony - náměstí Vimperk
zeleň - náměstí
zahon 3

Zde najdete další fotografie městské zeleně.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


Provádějící firmy:

Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK  /44% ploch/

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


MELO, Ing. Štěpán Meloun, Na Ostrově 7, 398 11  PROTIVÍN  /42% ploch/

Zastoupená: Ing. Štěpán Meloun

Kontakt: 777 779 788

e-mail: stepan.meloun@post.cz


^ Na obsah

Mobilní zeleň - nádoby

Celkem Město Vimperk pečuje o 45 ks nádob osázených keři, trvalkami, letničkami či kombinací všeho. Nově přibyly 3 kontejnery osázené okrasnými květinami.

Zeleň - květinové nádoby
zelí 3
zelí

Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


^ Na obsah

Trávníky

Město Vimperk zajišťuje údržbu trávníků na ploše 294 607 m2 s roční intenzitou sekání od 2 do 6 sečí za rok. Intenzita sekání je dána polohou území, náročností seče a zejména finančními možnostmi města. Za rok je posekáno celkem 982 904 m2 trávníků. Travní hmota je odvážena a dále zpracována na městské kompostárně.


Zodpovědná osoba:

 

Ing. Josef Kotál, odbor životního prostředí

Kontakt: 606 907 553, 388 402 250

e-mail: josef.kotal@mesto.vimperk.cz


Provádějící firma:


Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


^ Na obsah

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku