Městská zeleň ve Vimperku


OBSAH


Památné stromy ve Vimperku

Lípa Brantlův dvůr II (u cesty)

Obvod kmene: 399 cm
Výška stromu: 32 m
Lípa Brantlův Dvůr II. - 1
Lípa Brantlův Dvůr II. - 2
Lípa Brantlův Dvůr II. - 3
Lípa Brantlův Dvůr II. - 4

Lípa u Brantlova dvora

Obvod kmene: 597 cm
Výška stromu: 27,5 m
Lípa Brantlův Dvůr I. - 1
Lípa Brantlův Dvůr I. - 2
Lípa Brantlův Dvůr I. - 4
Lípa Brantlův Dvůr I. - 3
Lípa Brantlův Dvůr I. - 5
Lípa u Brantlova dvora po vichřici 5.11.2010

Lípa Na Výsluní (pod LČR)

Obvod kmene: 485 cm
Výška stromu: 29 m
Lípa Na Výsluní 1
Lípa Na Výsluní 2
Lípa Na Výsluní 3
Lípa Na Výsluní 4

Podlešákův jilm v Boubské

obvod ve 130 cm nad zemí je 390 cm (r. 2009), výška 22 metrů, stáří cca 90 - 110 let

Podlešákův jilm na Boubské
Podlešákův jilm na Boubské

^ Na obsah

Významné aleje ve Vimperku

Alej v městském parku u Volyňky

Zámecké aleje 

Aleje na hřbitově

Alej ul. Hřbitovní 

Alej v ul. Brantlova

Fotogalerie alejí ve Vimperku


^ Na obsah

Stromy ve Vimperku (statistika)

Zde si můžete stáhnout kompletní studii [PDF 4.93 MB] "Inventarizace a hodnocení významných stromů" (2010) ve formátu pdf, (5 MB).


^ Na obsah


Keře a živé ploty

Ve městě Vimperku je pečováno o živé ploty v délce 1643 m. 2x ročně se stříhají a celková stříhaná plocha činí 8907 m2 . Nejčastěji se zde vyskytují živé ploty z habrů, ptačích zobů, svídy , pámelníků a tavolníků. O mnoho dalších okrasných keřů je pravidelně pečováno i když nevyžadují pravidelné stříhání, například rododendrony, některé tavolníky či tavoly, tisy, hlohy a skalníky.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


Provádějící firma:

Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


MELO, Ing. Štěpán Meloun, Na Ostrově 7, 398 11  PROTIVÍN  

Zastoupená: Ing. Štěpán Meloun

Kontakt: 777 779 788

e-mail: stepan.meloun@post.cz


^ Na obsah

Okrasné záhony

Město Vimperk pečuje o okrasné záhony o výměře 5 041 m2  v různých lokalitách např. na Náměstí Svobody, v ulici Pivovarské pod Gymnáziem, na nábřeží Volyňky u garáží, terasy po ulicí Krátkou, u bývalé lesnické školy, u nemocnice, ve Weisově ulici a nový záhon v Pražské ulici u odbočky k hotelu ANNA. Pletí a stříhání se provádí s různé intenzitě, většinou 3-5x za sezonu. Trvalkové záhony s růžemi, hostami, levandulí, oreganem, trávničkami, kontryhelem, šantou, dlužichou apod. jsou doplňovány letničkami např. verbenou, afrikány, tabákem či ostálkou. Letos nově založený okrasný záhon u Volyňky má charakter vřesoviště.

Květinové záhony - náměstí Vimperk
zeleň - náměstí
zahon 3

Zde najdete další fotografie městské zeleně.


Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


Provádějící firmy:

Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK  /44% ploch/

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


MELO, Ing. Štěpán Meloun, Na Ostrově 7, 398 11  PROTIVÍN  /42% ploch/

Zastoupená: Ing. Štěpán Meloun

Kontakt: 777 779 788

e-mail: stepan.meloun@post.cz


^ Na obsah

Mobilní zeleň - nádoby

Celkem Město Vimperk pečuje o 45 ks nádob osázených keři, trvalkami, letničkami či kombinací všeho. Nově přibyly 3 kontejnery osázené okrasnými květinami.

Zeleň - květinové nádoby
zelí 3
zelí

Zodpovědná osoba:

Ing. Ivana Tumová, odbor životního prostředí

Kontakt : 388 402 228

E- mail : ivana.tumova@mesto.vimperk.cz


^ Na obsah

Trávníky

Město Vimperk zajišťuje údržbu trávníků na ploše 294 607 m2 s roční intenzitou sekání od 2 do 6 sečí za rok. Intenzita sekání je dána polohou území, náročností seče a zejména finančními možnostmi města. Za rok je posekáno celkem 982 904 m2 trávníků. Travní hmota je odvážena a dále zpracována na městské kompostárně.


Zodpovědná osoba:

 

Ing. Josef Kotál, odbor životního prostředí

Kontakt: 606 907 553, 388 402 250

e-mail: josef.kotal@mesto.vimperk.cz


Provádějící firma:


Městské služby s.r.o., Steinbrenerova 6 , 385 01 VIMPERK

Zastoupená: Ing. Jan Král

Kontakt: 606 664 949

e-mail: ing.jan.kral@seznam.cz


^ Na obsah

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku