Datum stránky: 2.7.2012

Pojďme třídit bioodpad.

BioodpadMěsto Vimperk ve spolupráci s Městskými službami Vimperk, s.r.o. nabízí občanům města Vimperk v rámci projektu „Systém shromažďování, svozu a přepravy bioodpadů a systém shromažďování a přepravy obalových odpadů (papír, plasty, nápojový karton) ve Vimperku" umístění odpadových nádob na biologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.
Jedná se o speciální hnědé plastové nádoby na bioodpad o objemu 240 l, které budou určeny výhradně pro shromažďování bioodpadu z domácností.
Do těchto nádob budou moci občané ukládat zbytky z kuchyní a drobné bioodpady (například menší množství trávy, ostříhané květiny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat - např. morčat, křečků; listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva).
V žádném případě nesmí tyto nádoby sloužit k ukládání směsného komunálního odpadu, ostatního a nebezpečného odpadu. Tím by docházelo k znehodnocení celého nákladu, který by musel být vyvezen na skládku odpadů a nemohl by být přijat do kompostárny. Tím by se celý proces opět značně prodražil.
Rozmístění nádob bude vycházet z požadavků občanů a bude směrováno zejména do těch lokalit, kde bude o třídění bioodpadu největší zájem. Nádoby budou vyváženy pravidelně v týdenních intervalech. Jedna nádoba se může využít i pro více domácností, např. pro jeden bytový nebo panelový dům. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější, neboť nádoba se rychle naplní a nebudeme vyvážet poloprázdné nádoby. V tomto případě bude velmi důležitá ochota obyvatel domu udržet čistotu a odpovídající složení bioodpadu v nádobě.
Další možností je umístění u rodinných domků, zejména tam, kde zahrada je malá a lidé nechtějí kompostovat na zahradě. Zde je nutno ale říci, že to není ten nejvhodnější způsob a mnohem ekonomičtější a ekologičtější je pořízení např. kompostéru. Nicméně i v těchto případech se budeme snažit obyvatelům vyhovět.

Proč vlastně bioodpady třídit?
1) bioodpady na skládku nepatří - je to dáno zákonem, zabírají zbytečně místo na skládce, vznikají toxické plyny a výluhy
2) zpracování 1 tuny v kompostárně stojí 588,- Kč, uložení na skládku 740,- Kč (vše bez DPH)
3) bioodpady zpracováním dále využijeme a vracíme organickou hmotu zpět do půdy

Co patří do bioodpadu z domácnosti?
- jádřince, pecky z ovoce, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, živočišné zbytky - jako maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat, menší množství trávy, ostříhané květiny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat, slepičí trus, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva.

Jak doma třídit?
Bioodpad z domácností je nutno shromažďovat odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je odpad ukládat do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu.
Pro prvních 100 zájemců máme připraveny plastové pětilitrové uzavíratelné kbelíky na kuchyňské zbytky.
Předpokládáme, že nádoby rozmístíme v měsíci září 2012, kdy proběhne i první svoz bioodpadu.

Požadavky na přidělení speciálních nádob na bioodpad o objemu 240 litrů můžete hlásit na níže uvedený kontakt:
Marie Hejlková, tel: 388 402 229, 602 527 070
marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

Marie Hejlková, odbor ŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku