Datum stránky: 2.7.2012

Pojďme třídit bioodpad.

BioodpadMěsto Vimperk ve spolupráci s Městskými službami Vimperk, s.r.o. nabízí občanům města Vimperk v rámci projektu „Systém shromažďování, svozu a přepravy bioodpadů a systém shromažďování a přepravy obalových odpadů (papír, plasty, nápojový karton) ve Vimperku" umístění odpadových nádob na biologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.
Jedná se o speciální hnědé plastové nádoby na bioodpad o objemu 240 l, které budou určeny výhradně pro shromažďování bioodpadu z domácností.
Do těchto nádob budou moci občané ukládat zbytky z kuchyní a drobné bioodpady (například menší množství trávy, ostříhané květiny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat - např. morčat, křečků; listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva).
V žádném případě nesmí tyto nádoby sloužit k ukládání směsného komunálního odpadu, ostatního a nebezpečného odpadu. Tím by docházelo k znehodnocení celého nákladu, který by musel být vyvezen na skládku odpadů a nemohl by být přijat do kompostárny. Tím by se celý proces opět značně prodražil.
Rozmístění nádob bude vycházet z požadavků občanů a bude směrováno zejména do těch lokalit, kde bude o třídění bioodpadu největší zájem. Nádoby budou vyváženy pravidelně v týdenních intervalech. Jedna nádoba se může využít i pro více domácností, např. pro jeden bytový nebo panelový dům. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější, neboť nádoba se rychle naplní a nebudeme vyvážet poloprázdné nádoby. V tomto případě bude velmi důležitá ochota obyvatel domu udržet čistotu a odpovídající složení bioodpadu v nádobě.
Další možností je umístění u rodinných domků, zejména tam, kde zahrada je malá a lidé nechtějí kompostovat na zahradě. Zde je nutno ale říci, že to není ten nejvhodnější způsob a mnohem ekonomičtější a ekologičtější je pořízení např. kompostéru. Nicméně i v těchto případech se budeme snažit obyvatelům vyhovět.

Proč vlastně bioodpady třídit?
1) bioodpady na skládku nepatří - je to dáno zákonem, zabírají zbytečně místo na skládce, vznikají toxické plyny a výluhy
2) zpracování 1 tuny v kompostárně stojí 588,- Kč, uložení na skládku 740,- Kč (vše bez DPH)
3) bioodpady zpracováním dále využijeme a vracíme organickou hmotu zpět do půdy

Co patří do bioodpadu z domácnosti?
- jádřince, pecky z ovoce, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, živočišné zbytky - jako maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat, menší množství trávy, ostříhané květiny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat, slepičí trus, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva.

Jak doma třídit?
Bioodpad z domácností je nutno shromažďovat odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je odpad ukládat do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu.
Pro prvních 100 zájemců máme připraveny plastové pětilitrové uzavíratelné kbelíky na kuchyňské zbytky.
Předpokládáme, že nádoby rozmístíme v měsíci září 2012, kdy proběhne i první svoz bioodpadu.

Požadavky na přidělení speciálních nádob na bioodpad o objemu 240 litrů můžete hlásit na níže uvedený kontakt:
Marie Hejlková, tel: 388 402 229, 602 527 070
marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

Marie Hejlková, odbor ŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku