Datum stránky: 21.3.2018

Máte zájem o kompostér?

POZOR!!! POSLEDNÍCH 9 KOMPOSTÉRŮ!!!

 

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst  a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a získalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l. 

Vysoutěžená cena kompostéru (objem 1 050 l ) v rámci projektu je 4 222,90 Kč vč. DPH.

Půjčitel (SMOJK) čerpá na pořízení kompostérů 85 % dotaci na uznatelné náklady z OPŽP (Operační program životního prostředí).

Vypůjčitel (město Vimperk) se podílí na úhradě spoluúčasti v projektu částkou ve výši 15% z ceny předávaných kompostérů – 63 343,50 Kč/100 ks kompostérů.

Konečný uživatel (občan) uhradí půjčiteli (městu Vimperk) spoluúčast na pořízení kompostéru a ta tvoří 15 % z ceny kompostéru - 633,44 Kč.

Občanům budou tyto kompostéry distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce. Spoluúčast občanů je 634 ,- Kč za jeden kompostér. Výpůjčka bude po dobu pěti let a poté přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů.

Kdo může o kompostér požádat:

  1. Občan, který  umístí kompostér na pozemek v katastrálním území Vimperk nebo v katastrálním území jeho osad (např. Arnoštka, Boubská, Bořanovice…). Kompostér bude na těchto pozemcích umístěn minimálně po dobu 5 let.
  2. Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 2011 (uplynulo více jak 5 let a tak může žádat o nový).
  3. Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 2015 nebo 2016 a jeho pozemek, na kterém bude kompostér umístěn, má rozlohu větší než 600 m2    (vzhledem k velikosti pozemku může dostat druhý).
  4. Žadatel, který má pozemek větší než 600m2 může dostat kompostéry dva.


Pokud máte o kompostér zájem, ozvěte  se nám na níže uvedené kontakty.

 

      -  písemně na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbrenerova 6, 385 01       Vimperk

      -    telefonicky : 388 402 229, 602 527 070 Ing. Marie Hejlková

      -    e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz


V případě, že se nás rozhodnete kontaktovat, uveďte, prosím, svoje jméno a příjmení, celou adresu a telefon.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku