Datum stránky: 19.1.2018

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst  a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a objednalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l.  Kompostéry již máme na skladě, předpokládaný termín jejich předání zájemcům je leden 2018.

Vysoutěžená cena kompostéru (objem 1 050 l ) v rámci projektu je 4 222,90 Kč vč. DPH.

Půjčitel (SMOJK) čerpá na pořízení kompostérů 85 % dotaci na uznatelné náklady z OPŽP (Operační program životního prostředí).

Vypůjčitel (město Vimperk) se podílí na úhradě spoluúčasti v projektu částkou ve výši 15% z ceny předávaných kompostérů – 63 343,50 Kč/100 ks kompostérů.

Konečný uživatel (občan) uhradí půjčiteli (městu Vimperk) spoluúčast na pořízení kompostéru a ta tvoří 15 % z ceny kompostéru - 633,44 Kč.

Občanům budou tyto kompostéry distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce. Předpokládaná spoluúčast občanů bude cca 634 ,- Kč. Výpůjčka bude po dobu pěti let a poté přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů.

Upřednostněni budou žadatelé, kteří o kompostér ještě nežádali.

Pokud budete mít o kompostér zájem, kontaktujte nás:


  • písemně na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbrenerova 6, 385 01   Vimperk
  • telefonicky : 388 402 229, 602 527 070 Ing. Marie Hejlková
  • e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

V případě, že se nás rozhodnete kontaktovat, uveďte, prosím, svoje jméno a příjmení, celou adresu a telefon.

 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku