Datum stránky: 29.9.2011

Máme nové dopravní hřiště

Dne 27. září 2011 bylo za účasti starosty města Vimperk, zástupců Jihočeského kraje, ředitelů škol a dalších hostů slavnostně uvedeno do provozu dětské dopravní hřiště ve Vimperku . Slavnostní otevření oživilo vystoupení mažoretek, děti na kolech a veřejnost. Vimperk tak získal další zajímavou možnost pro využití volného času dětí a zároveň možnost na  zlepšení výuky  jejich dopravní bezpečnosti na ulicích.

Jak takový projekt vzniká? Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk prostřednictvím odboru životního prostředí žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení". V grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka na vybudování dopravního hřiště byla  137.000,-- Kč. Dne 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku" a 23.9.2011 bylo hřiště hotovo.

Z důvodu využití plochy pro více aktivit, je na hřišti využito neobvyklého způsobu osazení svislého značení - patek zapuštěných v úrovni terénu tzn. že svislé dopravní značky  jsou mobilní. Díky tomuto způsobu osazení svislého značení základní  škola nepřišla o možnost využívat asfaltovou plochu i pro jiné aktivity (tělesná výchova, mažoretky, ...). Provedené trvalé dopravní značení  je pro základní volnočasové využití dopravního hřiště dostačující.

Vybudováním hřiště se dopravní výchova zpřístupnila a přiblížila více dětem, jelikož nejbližší dopravní hřiště je v Prachaticích. Proto doufáme, že toto hřiště budou hojně využívat pro dopravní výchovu i ostatní školy z Vimperska.

 

Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

Otevírání dopravního hřiště

Otevírání dopravního hřiště

Otevírání dopravního hřiště

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

20.9.2019

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. – sbírá vysloužilé elektrozařízení

Město Vimperk má od počátku tohoto roku uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s., který zajišťuje odvoz a recyklaci drobných a velkých domácích elektrospotřebičů ze sběrného dvora ve Sklářské ulici

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku