Datum stránky: 29.9.2011

Máme nové dopravní hřiště

Dne 27. září 2011 bylo za účasti starosty města Vimperk, zástupců Jihočeského kraje, ředitelů škol a dalších hostů slavnostně uvedeno do provozu dětské dopravní hřiště ve Vimperku . Slavnostní otevření oživilo vystoupení mažoretek, děti na kolech a veřejnost. Vimperk tak získal další zajímavou možnost pro využití volného času dětí a zároveň možnost na  zlepšení výuky  jejich dopravní bezpečnosti na ulicích.

Jak takový projekt vzniká? Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk prostřednictvím odboru životního prostředí žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení". V grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka na vybudování dopravního hřiště byla  137.000,-- Kč. Dne 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku" a 23.9.2011 bylo hřiště hotovo.

Z důvodu využití plochy pro více aktivit, je na hřišti využito neobvyklého způsobu osazení svislého značení - patek zapuštěných v úrovni terénu tzn. že svislé dopravní značky  jsou mobilní. Díky tomuto způsobu osazení svislého značení základní  škola nepřišla o možnost využívat asfaltovou plochu i pro jiné aktivity (tělesná výchova, mažoretky, ...). Provedené trvalé dopravní značení  je pro základní volnočasové využití dopravního hřiště dostačující.

Vybudováním hřiště se dopravní výchova zpřístupnila a přiblížila více dětem, jelikož nejbližší dopravní hřiště je v Prachaticích. Proto doufáme, že toto hřiště budou hojně využívat pro dopravní výchovu i ostatní školy z Vimperska.

 

Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

Otevírání dopravního hřiště

Otevírání dopravního hřiště

Otevírání dopravního hřiště

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

24.4.2019

Náměstí kvete

Do Vimperka dorazilo jaro a společné úsilí odboru ŽP a Městských služeb bylo odměněno rozkvetlým náměstím.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku