Datum stránky: 29.9.2011

Máme nové dopravní hřiště

Dne 27. září 2011 bylo za účasti starosty města Vimperk, zástupců Jihočeského kraje, ředitelů škol a dalších hostů slavnostně uvedeno do provozu dětské dopravní hřiště ve Vimperku . Slavnostní otevření oživilo vystoupení mažoretek, děti na kolech a veřejnost. Vimperk tak získal další zajímavou možnost pro využití volného času dětí a zároveň možnost na  zlepšení výuky  jejich dopravní bezpečnosti na ulicích.

Jak takový projekt vzniká? Na počátku tohoto roku podalo město Vimperk prostřednictvím odboru životního prostředí žádost do grantového programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení". V grantovém programu uspělo a na konci měsíce května byla podepsána smlouva o poskytnutí grantu ve výši 90.000,-- Kč. Celková částka na vybudování dopravního hřiště byla  137.000,-- Kč. Dne 31.8.2011 začala dodavatelská firma RENO Šumava, a.s. s přípravou výstavby „Dětského dopravního hřiště ve Vimperku" a 23.9.2011 bylo hřiště hotovo.

Z důvodu využití plochy pro více aktivit, je na hřišti využito neobvyklého způsobu osazení svislého značení - patek zapuštěných v úrovni terénu tzn. že svislé dopravní značky  jsou mobilní. Díky tomuto způsobu osazení svislého značení základní  škola nepřišla o možnost využívat asfaltovou plochu i pro jiné aktivity (tělesná výchova, mažoretky, ...). Provedené trvalé dopravní značení  je pro základní volnočasové využití dopravního hřiště dostačující.

Vybudováním hřiště se dopravní výchova zpřístupnila a přiblížila více dětem, jelikož nejbližší dopravní hřiště je v Prachaticích. Proto doufáme, že toto hřiště budou hojně využívat pro dopravní výchovu i ostatní školy z Vimperska.

 

Eva Mikulová, Odbor ŽP

 

Otevírání dopravního hřiště

Otevírání dopravního hřiště

Otevírání dopravního hřiště

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

15.5.2019

Deratizace - jaro 2019

V termínu od 15.5.2019 do 20.7.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodav

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku