Datum stránky: 7.9.2012

Máme „Křišťálovou popelnici" za nejlepší odpadové hospodářství. A jak dál?

Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference „Odpady a obce" oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici" za rok 2011. Ceny předali zástupci autorizované společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže.
Absolutním vítězem celostátní soutěže se stalo město Vimperk, jehož zástupci získali putovní Křišťálovou popelnici a spolu s ní šek na 150 tisíc korun.
V soutěži se hodnotí odpadové hospodářství města jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost hospodaření, dosažené výsledky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, informovanost obyvatel atd. Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce využívající systém EKO-KOM. Těchto obcí je v současné době zapojeno téměř 6 000.
Výsledek je velmi významným ohodnocením aktivity občanů města při třídění odpadů a zároveň se stal oceněním pro práci pracovníků odboru životního prostředí Města Vimperk a Městských služeb s.r.o.
Popelnice webMístostarostka Vimperka Jaroslava Martanová nám řekla: "První místo je výsledkem dobré práce občanů města. Zároveň je to závazek do letošního roku 2012". Vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál ji doplňuje: „Ocenění si velmi vážím, neboť nám potvrzuje, že odpadové hospodářství našeho města je na vysoké úrovni a jdeme správným směrem. Zároveň bych chtěl z tohoto místa poděkovat občanům Vimperka za aktivní přístup ke třídění odpadů a mým kolegům na odboru životního prostředí za dlouholetou a někdy obtížnou práci na tomto úseku. Poděkování patří i pracovníkům Městských služeb (i jejich předchůdcům - Technické služby- Radim Kučera) , kteří pro nás všechny zajišťují tuto velmi důležitou službu".

Tak tolik oficiální část. Pro mě jako vedoucího odboru, který má na starosti odpadové hospodářství, je toto hodnocení významné i osobně. Neboť jsem přesvědčen o tom, že každý člověk, který dělá svou práci, je velmi rád, pokud je jeho práce oceněna (nemyslím finančně), ať už si to chce přiznat nebo ne. Stejně tak věřím tomu, že toto ocenění přineslo radost i „vimperákům", vždyť je to i výsledek jejich práce a přístupu. Každý, kdo ve Vimperku žije, si jistě rád přečte, že jeho město je v něčem nejlepší, vždyť špatných zpráv jsou plné noviny i televize. Mnozí z Vás si řeknete „dobrý", ale co dál, co nám to přinese?
To, že jsme vyhráli jednu soutěž (i když důležitou) neznamená, že máme hotovo. Máme připravený dobrý základ - šikovné občany, funkční Městské služby, skládku, kompostárnu, sběrný dvůr, připravuje se dotřiďovací linka, umíme docela třídit. Čím tedy začneme?
Dne 22. září představíme odpadové hospodářství města všem jeho občanům - pozveme Vás na kompostárnu, do sběrného dvora, na skládku, ukážeme Vám svozovou a další techniku, budeme si s Vámi o odpadech povídat, děti i dospělí si zasoutěží, dostanete drobné dárky jako poděkování za Vaši aktivitu a přidáme i něco „na zub" (nesnědené zbytky samozřejmě vytřídíme a zpracujeme v kompostárně ) a něco k pití (myslím, že v tomto případě zbytky nebudou).
Připravujeme pro občany svoz bioodpadu prostřednictvím speciálních nádob na bioodpad (viz. článek: „Pojďme třídit bioodpad" ve Vimperských novinách č. 7-8/2012) a tento svoz nebude zvlášť zpoplatněn. Po zkušenostech z ostatních měst bude velmi důležité důsledné třídění bioodpadů, aby tato služba fungovala a špatně vytříděné bioodpady nemusely skončit na skládce. Zájemci o třídění bioodpadu „u domu" se mohou již nyní přihlásit o nádobu (speciální popelnice o objemu 240 l ) u Ing. Hejlkové na tel. 602 527 070.
V rámci získaného grantu již nyní pracujeme na letáku, který bude mířit do každé domácnosti a poskytne občanům informace, jak s kterým odpadem nakládat a kam ho předat.
V médiích jste možná zachytili zprávu, že bude možné navýšit poplatek za odpad až na 1 000,- Kč na osobu (dnes je ze zákona možné max. 500,- Kč). Naše dosavadní kalkulace nám ukazují, že odpadové hospodářství města je ekonomicky soběstačné a náklady na odpady jsou pokryty z příjmů ze současného poplatku (492,- Kč) a z příjmů za tříděný odpad. Tím, že město na odpadové hospodářství nedoplácí (některá města mají např. poplatek 500,- Kč, ale skutečné náklady jsou 800 Kč/osobu a města tento rozdíl hradí z jiných zdrojů) není předpoklad, že město Vimperk bude poplatek zvyšovat.
Tak to je to, co my můžeme udělat pro Vás, ale jak již to v životě bývá, to hlavní je především na nás všech - na občanech Vimperka. Tak jako vítězství v soutěži o „Křišťálovou popelnici" je především vítězstvím obyvatel Vimperka, tak i ta hlavní práce je na nás obyvatelích. Čím více a lépe budeme třídit, tím méně zaplatíme (při současném cenovém vývoji přesněji řečeno: nebudeme snad platit víc), čím větší bude pořádek u popelnic, tím méně budou muset Městské služby uklízet a město bude čistější. Prostě platí osvědčené - pořád je co zlepšovat.


Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

 

Křišťálová popelnice 2012 - vítězové

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku