Datum stránky: 15.8.2016

Likvidace černých skládek stojí tisíce korun

Vimperk disponuje propracovaným systémem sběru komunálního a recyklovatelného odpadu, přesto každý rok musí vydávat tisíce korun na likvidaci černých skládek. Ty se opakovaně objevují na území města i v jeho okolí.

Cesta od nemocnice k lokalitě U Sloupů či rozcestí mezi Solnou Lhotou a Sklářemi, na těchto a mnoha dalších místech se dlouhodobě i náhodně objevují černé skládky. Jen za posledních pět let město na jejich likvidaci muselo vydat bezmála 56 tisíc Kč. Ve Vimperku je přitom hustá síť kontejnerů na tříděný odpad, kam je možné zdarma umístit téměř všechno, co už lidé neupotřebí – od papíru přes nápojové kartony, bílé i barevné sklo, plasty, kuchyňský bioodpad i oleje, drobné elektro a staré šatstvo. K dispozici je i sběrný dvůr. „Tam je možné navíc ještě odevzdávat kovy, nepotřebné elektrické přístroje a nebezpečný i objemný odpad z domácností, jakým je například starý nábytek a v menším množství i odpad stavební,“ říká Marie Hejlková z odboru životního prostředí MěÚ Vimperk. Odpad ze zahrad je možné zavést do kompostárny, stavební odpad a suť lze uložit na řízenou městskou skládku v Pravětíně. Do 50 kilogramů to obyvatele Vimperku a smluvních obcí nic nestojí.

Je to právě stavební odpad, staré pneumatiky a odpad komunální, kterými jsou černé skládky nejčastěji plněny. Město zařídilo, že od srpna mohou obyvatelé Vimperku odevzdat staré pneumatiky také v areálu firmy ČSAD JIHOTRANS ve Špidrově ulici. Stále ovšem platí povinnost zpětného odběru. Jednoduše řečeno, každý prodejce pneumatik je povinen tyto také bezplatně odebrat,“ doplňuje Marie Hejlková.

Najít pachatele černých skládek, kterým v případě fyzických osob hrozí až padesátitisícová pokuta (u firem až milion korun) není snadné, neboť při činu je většinou nikdo nevidí. Avšak někdy pomůže všímavý kolemjdoucí nebo i náhoda. „Letos jsme například ve správním řízení pokutovali muže z Vimperka. V komunálním odpadu vysypaném u cesty na Šumavské Hoštice byla i písemnost s jeho jménem a adresou. Přiznal se a místo následně uklidil,“ vzpomíná Marie Hejlková. Bohužel to je tak jeden případ ze stovky.“

Pokud není pachatel znám, resp. přistižen při činu, musí se o úklid černé skládky postarat majitel pozemku na své náklady.

 

Město Vimperk
(PR a propagace)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

7.4.2020

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

Kompostárna ve Vimperku otevřena od 7.4.2020

7.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

Provoz Sběrného dvora ve Vimperku – obnoven od 14.4.2020

31.3.2020

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem

Jak se má nyní správně nakládat s komunálním odpadem u zdravých lidí, u lidí v karanténě a lidí s potvrzenou nákazou onemocnění COVID-19

25.3.2020

VÝZVA - Nevhazujte použité roušky do kontejnerů na plast a papír!

Nevhazujte použité roušky do kontejnerů na plast a papír! Použité roušky od občanů patří do směsného komunálního odpadu.

25.3.2020

Hodina Země

Ve Vimperku již podesáté zhasne zámek i zvonice.

24.3.2020

Provoz sběrného dvora Vimperk - omezen

Z důvodu karantény ČR dochází k omezení provozu Sběrného dvora (SD) ve Vimperku. SD bude v době od 24.3.2020 do odvolání uzavřen.

20.3.2020

Provoz Kompostárny ve Vimperku - omezen

Z důvodu karantény ČR dochází k uzavření provozu Kompostárny ve Vimperku pro veřejnost od 20.3.2020 do odvolání.

archív

Akce ve Vimperku