Datum stránky: 8.6.2012

Křišťálovou popelnici za nejlepší odpadové hospodářství získal Vimperk.

Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference „Odpady a obce" oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici" za rok 2011. Ceny předali zástupci autorizované společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže.
Absolutním vítězem celostátní soutěže se stalo město Vimperk, jehož zástupci získali putovní Křišťálovou popelnici a spolu s ní šek na 150 tisíc korun.
V soutěži se hodnotí odpadové hospodářství města jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost hospodaření, dosažené výsledky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, informovanost obyvatel atd. Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce využívající systém EKO-KOM. Těchto obcí je v současné době zapojeno téměř 6 000.
Výsledek je velmi významným ohodnocením aktivity občanů města při třídění odpadů a zároveň se stal oceněním pro práci pracovníků odboru životního prostředí Města Vimperk a Městských služeb s.r.o.
Místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová nám řekla: "První místo je výsledkem dobré práce občanů města. Zároveň je to závazek do letošního roku 2012". Vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál ji doplňuje: „Ocenění si velmi vážím, neboť nám potvrzuje, že odpadové hospodářství našeho města je na vysoké úrovni a jdeme správným směrem. Zároveň bych chtěl z tohoto místa poděkovat občanům Vimperka za aktivní přístup ke třídění odpadů a mým kolegům na odboru životního prostředí za dlouholetou a někdy obtížnou práci na tomto úseku. Poděkování patří i pracovníkům Městských služeb, kteří pro nás všechny zajišťují tuto velmi důležitou službu".

 

Fotografie z předávání 

Předávání ceny a diplomu - Křišťálová popelnice 2012

Křišťálová popelnice 2012 - vítězové

Křišťálová popelnice 2012

Křišťálová popelnice 2012 - diplom

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku