Datum stránky: 19.11.2015

Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit pro radu?

Jihočeské domácnosti získají díky „kotlíkovým dotacím“ zpět 70 až 85 procent uznatelných nákladů na výměnu starého, neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Domácnosti mohou vyměnit svůj stávající kotel s ručním přikládáním za moderní, nízkoemisní kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo.

Výše podpory je vysoká. Při pořízení kotle na uhlí získáte zpět až 70 procent nákladů na jeho pořízení, u kombinovaného kotle na uhlí a biomasu nebo u plynového kondenzačního kotle  75 procent a u kotle výhradně na biomasu nebo tepelného čerpadla až 80 procent nákladů.  Žádat bude možné o dotaci nejen na samotné zařízení, ale i na další činnosti související s jeho výměnou. Celková maximální částka uznatelných nákladů činí 150 tisíc korun.

Rozdělování dotací je v kompetenci  kraje, který určuje konkrétní postup pro podání žádostí. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci ve výši 303 mil. Kč na výměnu více než dvou tisícovek kotlů. Předpokládá se, že příjem žádostí se spustí již počátkem příštího roku, proto je teď pravý čas se připravit. Každou žádost totiž bude potřeba doplnit ještě další povinnou dokumentací.

Finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním bude možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti domu (tzv. "mikro" energetická opatření). „Tato povinnost se netýká rodinných domů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" - úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. Nová zelená úsporám),“ informují oficiální webové stránky Jihočeského kraje.

Pokud fyzická osoba aktuálně nerealizuje projekt ke snížení energetické náročnosti rodinného domu nebo nežádá v rámci programu Nová zelená úsporám, nevlastní energetický štítek pro potvrzení, že rodinný dům spadá minimálně do klasifikační třídy energetické náročnosti budovy typu "C", je nutné kontaktovat energetického specialistu. Role energetického specialisty spočívá v doporučení nejvhodnějšího „mikro" energetického opatření, které přispěje ke snížení energetické náročnosti rodinného domu. Takovým opatřením se rozumí například:

  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkónových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje. Rovněž pracovníci odboru životního prostředí ve Vimperku vám rádi poskytnou radu.

P.S. Potenciální žadatele o kotlíkové dotace upozorňujeme na nevyžádané e-maily vyzývající k zaplacení záloh. Nereagujte na ně, jde o podvod!

 

Irena Malotová, PR a propagace

Zdroj: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

16.4.2019

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích 2019

O velikonočních svátcích - 19.4.2019 a 22.4.2019 - proběhne svoz komunálního odpadu podle harmonogramu svozu odpadů.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku