Datum stránky: 19.11.2015

Kotlíkové dotace startují, kam se obrátit pro radu?

Jihočeské domácnosti získají díky „kotlíkovým dotacím“ zpět 70 až 85 procent uznatelných nákladů na výměnu starého, neekologického kotle na pevná paliva za modernější systém vytápění. Domácnosti mohou vyměnit svůj stávající kotel s ručním přikládáním za moderní, nízkoemisní kotel na uhlí, biomasu nebo jejich kombinaci, plynový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpadlo.

Výše podpory je vysoká. Při pořízení kotle na uhlí získáte zpět až 70 procent nákladů na jeho pořízení, u kombinovaného kotle na uhlí a biomasu nebo u plynového kondenzačního kotle  75 procent a u kotle výhradně na biomasu nebo tepelného čerpadla až 80 procent nákladů.  Žádat bude možné o dotaci nejen na samotné zařízení, ale i na další činnosti související s jeho výměnou. Celková maximální částka uznatelných nákladů činí 150 tisíc korun.

Rozdělování dotací je v kompetenci  kraje, který určuje konkrétní postup pro podání žádostí. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti získat dotaci ve výši 303 mil. Kč na výměnu více než dvou tisícovek kotlů. Předpokládá se, že příjem žádostí se spustí již počátkem příštího roku, proto je teď pravý čas se připravit. Každou žádost totiž bude potřeba doplnit ještě další povinnou dokumentací.

Finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním bude možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti domu (tzv. "mikro" energetická opatření). „Tato povinnost se netýká rodinných domů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" - úsporná nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např. Nová zelená úsporám),“ informují oficiální webové stránky Jihočeského kraje.

Pokud fyzická osoba aktuálně nerealizuje projekt ke snížení energetické náročnosti rodinného domu nebo nežádá v rámci programu Nová zelená úsporám, nevlastní energetický štítek pro potvrzení, že rodinný dům spadá minimálně do klasifikační třídy energetické náročnosti budovy typu "C", je nutné kontaktovat energetického specialistu. Role energetického specialisty spočívá v doporučení nejvhodnějšího „mikro" energetického opatření, které přispěje ke snížení energetické náročnosti rodinného domu. Takovým opatřením se rozumí například:

  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkónových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 

Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na oficiálních webových stránkách Jihočeského kraje. Rovněž pracovníci odboru životního prostředí ve Vimperku vám rádi poskytnou radu.

P.S. Potenciální žadatele o kotlíkové dotace upozorňujeme na nevyžádané e-maily vyzývající k zaplacení záloh. Nereagujte na ně, jde o podvod!

 

Irena Malotová, PR a propagace

Zdroj: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku