Datum stránky: 22.8.2011

Kompostárna je otevřena pro veřejnost

 

Nevíte kam s trávou, listím a dalším odpadem ze zahrad? Již máme pro Vás řešení.

 

Po téměř čtyřletém úsilí se podařilo dokončit projekt „Systém nakládání s bioodpady Vimperk". Celkové náklady akce byly stanoveny na 31 386 082,- Kč bez DPH. Dotace ze SFŽP činila 1 569 304,-Kč a z evropských fondů 26 678 170,- Kč. Celkem byla akce podpořena částkou 28 247 474,- Kč, což tvořilo 90 % celkových nákladů.

Hlavní součástí projektu byla stavba kontejnerové kompostárny s možností zpracování téměř všech druhů biologicky rozložitelných odpadů - trávy, listí, větví, sena, slámy, odpadů z kuchyní, kalů a dalších. Dne 26.8.2011 byla kompostárna zkolaudována a v průběhu srpna uvedena do provozu. Jaké služby poskytne Vám občanům? V tuto chvíli není ještě přesně stanoven způsob sběru biologických odpadů od občanů. Variant, jak bioodpady sbírat je několik a pravděpodobně je bude možné kombinovat. Jaké jsou tedy varianty?

  1. Občan s trvalým pobytem ve Vimperku (dále jen občan) si bioodpad sám na zahradě naloží např. na káru za autem a odveze na kompostárnu, kde ho zdarma odevzdá.
  2. Občan si objedná dopravu u Městských služeb, které mu přistaví kontejner a následně odpad odvezou. Občan bude hradit dopravu, uložení bude zdarma.
  3. K zahrádkářským koloniím osadíme trvale velkoobjemové  kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby. Podmínkou udržení této služby je dodržení čistoty bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).
  4. V sezóně (jaro, podzim?) přistavíme např. do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží přebytečný bioodpad např. ze zahradních kompostů.
  5. K bytovým domům a panelovým domům umístíme hnědé plastové popelnice na bioodpad (objem 240 l) a občané zde budou moci ukládat zbytky z kuchyní a ostatní bioodpady.

Jistě existují i další možnosti a budeme je společně hledat a já uvítám Vaše další nápady a přání. Musíme ale mít vždy na paměti, že i toto bude něco stát. Společně s Městskými službami se budeme snažit náklady minimalizovat a hledat další prostředky, např. tím, že se již nyní podařilo zlevnit svoz papíru a plastů a tyto prostředky můžeme přesunout na částečnou úhradu nákladů nakládání bioodpady.

 

První varianta je tu pro vás již od 3.září 2011. Tímto dnem, a dále každou sobotu do konce října, v době od 15:00 do 18:00 hod., můžou občané s trvalým pobytem ve Vimperku (občanku s sebou) bioodpad přivážet na Kompostárnu Vimperk, kde ho zdarma předají obsluze.

 

Kam bioodpad povezete?

 

Z Vimperka směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk".

Zde je odkaz na mapu s vyznačením polohy nové kompostárny.

Více informací o Kompostárně Vimperk naleznete na http://www.vimperk.cz, záložka životní prostředí – aktuality.

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

 

kompostárna banner eu

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

31.8.2019

Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 3. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 23. 9. 2019. Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

11.7.2019

Ze života ŽP - Červen

Ne každý měsíc mě čeká tak příjemné psaní jako tentokrát, i když to nakonec možná tak příjemné nebude, ale uvidíme a nyní už k věci. Ve dnech 12. – 13.6. jsem se s paní starostkou zúčastnil v Hradci Králové každoroční konference „Odpady a obce 2019“, kde mimo jiné zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici 2018“

19.6.2019

Vimperk potvrdil, že patří v třídění k nejlepším městům v ČR

Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také snaží k tomu poskytnout co nejlepší podmínky. Díky tomu má možnost třídit své odpady 99 % obyvatel ČR a 73 % jich tak pravidelně činí.

19.6.2019

VIMPERÁCI, GRATULUJEME A DĚKUJEME

Město Vimperk se umístilo na 2. místě v soutěži „O křišťálovou popelnici 2018“ v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v rámci České republiky.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

3.6.2019

Ze života ŽP - Květen

Slíbil jsem, že Vás v tomto sloupku budu informovat, co se děje ve městě v oblasti životního prostředí.

17.5.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

archív

Akce ve Vimperku