Datum stránky: 22.8.2011

Kompostárna je otevřena pro veřejnost

 

Nevíte kam s trávou, listím a dalším odpadem ze zahrad? Již máme pro Vás řešení.

 

Po téměř čtyřletém úsilí se podařilo dokončit projekt „Systém nakládání s bioodpady Vimperk". Celkové náklady akce byly stanoveny na 31 386 082,- Kč bez DPH. Dotace ze SFŽP činila 1 569 304,-Kč a z evropských fondů 26 678 170,- Kč. Celkem byla akce podpořena částkou 28 247 474,- Kč, což tvořilo 90 % celkových nákladů.

Hlavní součástí projektu byla stavba kontejnerové kompostárny s možností zpracování téměř všech druhů biologicky rozložitelných odpadů - trávy, listí, větví, sena, slámy, odpadů z kuchyní, kalů a dalších. Dne 26.8.2011 byla kompostárna zkolaudována a v průběhu srpna uvedena do provozu. Jaké služby poskytne Vám občanům? V tuto chvíli není ještě přesně stanoven způsob sběru biologických odpadů od občanů. Variant, jak bioodpady sbírat je několik a pravděpodobně je bude možné kombinovat. Jaké jsou tedy varianty?

  1. Občan s trvalým pobytem ve Vimperku (dále jen občan) si bioodpad sám na zahradě naloží např. na káru za autem a odveze na kompostárnu, kde ho zdarma odevzdá.
  2. Občan si objedná dopravu u Městských služeb, které mu přistaví kontejner a následně odpad odvezou. Občan bude hradit dopravu, uložení bude zdarma.
  3. K zahrádkářským koloniím osadíme trvale velkoobjemové  kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby. Podmínkou udržení této služby je dodržení čistoty bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).
  4. V sezóně (jaro, podzim?) přistavíme např. do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží přebytečný bioodpad např. ze zahradních kompostů.
  5. K bytovým domům a panelovým domům umístíme hnědé plastové popelnice na bioodpad (objem 240 l) a občané zde budou moci ukládat zbytky z kuchyní a ostatní bioodpady.

Jistě existují i další možnosti a budeme je společně hledat a já uvítám Vaše další nápady a přání. Musíme ale mít vždy na paměti, že i toto bude něco stát. Společně s Městskými službami se budeme snažit náklady minimalizovat a hledat další prostředky, např. tím, že se již nyní podařilo zlevnit svoz papíru a plastů a tyto prostředky můžeme přesunout na částečnou úhradu nákladů nakládání bioodpady.

 

První varianta je tu pro vás již od 3.září 2011. Tímto dnem, a dále každou sobotu do konce října, v době od 15:00 do 18:00 hod., můžou občané s trvalým pobytem ve Vimperku (občanku s sebou) bioodpad přivážet na Kompostárnu Vimperk, kde ho zdarma předají obsluze.

 

Kam bioodpad povezete?

 

Z Vimperka směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk".

Zde je odkaz na mapu s vyznačením polohy nové kompostárny.

Více informací o Kompostárně Vimperk naleznete na http://www.vimperk.cz, záložka životní prostředí – aktuality.

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

 

kompostárna banner eu

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku