Datum stránky: 4.12.2012

Kolik zaplatíme za odpady?

(4/12/2012)

 

Barevné kontejnery na tříděný odpadDne 19. listopadu zastupitelstvo města Vimperk schválilo na svém zasedání vyhlášku o místním poplatku, kterou se stanovila platba za odpad na rok 2013 ve výši 492,- Kč za osobu a rok. Tuto cenu se nám daří držet na stejné úrovni od roku 2009, tedy již 5 let. Proč právě poplatek za odpady je jedna z mála položek rodinného rozpočtu, který se rok od roku (někdy mám v obchodě pocit, že se ceny zvyšují týden od týdne) nezvyšuje? Těch důvodů je několik. Tím hlavním je ochota „vimperáků" se aktivně na tvorbě této ceny podílet tím, že odpad třídí. Množství vytříděných odpadů se každoročně zvyšuje a tím se zvyšuje i odměna od společnosti EKO-KOM, a.s.. Například v roce 2007 jsme získali 663 370,- Kč a v roce 2011 to bylo již 1 174 580,- Kč. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2011 byly 4 617 000,- Kč, z toho náklady na odpad, který končil na skládce byly 2 703 000,- Kč. Tuto částku platíme v plné výši. Zbývající náklady (tříděný odpad, nebezpečný odpad, provoz sběrného dvora,...) ve výši 1 914 000,- Kč nám z více jak 60 % pokryje odměna za tříděný odpad. Pokud nebudeme třídit a veškerý odpad bude končit na skládce, zaplatíme mnohem víc. Takže třídit se prostě vyplatí.

Jsou tu i další důvody proč nemusíme zdražovat - město Vimperk je vlastníkem skládky, díky Městským službám „držíme na uzdě" náklady na svoz odpadů, získáváme dotace na další rozvoj odpadového hospodářství. Všechny tyto faktory umožňují udržet stávající výši poplatku. Je tu ještě jedna podstatná informace. V řadě měst je poplatek nastaven na určitou výši, ale náklady na odpadové hospodářství přesahují příjmy, a tak města doplácí odpadové hospodářství ze svého rozpočtu. Ve Vimperku je odpadové hospodářství v této kapitole ekonomicky soběstačné, což je podstatná informace, neboť nehrozilo skokové zvýšení ceny po změně zákona (do letošního roku byla legislativou výše poplatku stanovena max. na 500,- Kč, poplatek na rok 2013 může ale dosáhnout částky až 1 000,- Kč). Je možné očekávat, že v řadě obcí využijí této změny zákona a poplatek  zvýší.

Jak dopadneme ve Vimperku s poplatkem v dalších letech?  Hodně bude záležet opět na občanech a jejich přístupu ke třídění, bude záležet na legislativě (připravuje se zavedení poplatků za skládkování), ve Vimperku spol. Jihosepar  a.s. staví dotřiďovací linku, která výrazně zkrátí dopravní vzdálenosti tříděného odpadu, připravujeme svoz bioodpadu. Těch neznámých je hodně, ale mohu Vám slíbit, že se budeme snažit udržet odpadové hospodářství města na solidní úrovni za přijatelné peníze.

 

PS: V době, kdy budete číst tento článek, budeme již znát vítěze soutěže „Jihočeši třídí odpady" o nejlépe třídící město v Jihočeském kraji. Podívejte se na www.jihocesketrideni.cz.

 

Ing. Josef Kotál

Odbor ŽP

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku