Datum stránky: 4.12.2012

Kolik zaplatíme za odpady?

(4/12/2012)

 

Barevné kontejnery na tříděný odpadDne 19. listopadu zastupitelstvo města Vimperk schválilo na svém zasedání vyhlášku o místním poplatku, kterou se stanovila platba za odpad na rok 2013 ve výši 492,- Kč za osobu a rok. Tuto cenu se nám daří držet na stejné úrovni od roku 2009, tedy již 5 let. Proč právě poplatek za odpady je jedna z mála položek rodinného rozpočtu, který se rok od roku (někdy mám v obchodě pocit, že se ceny zvyšují týden od týdne) nezvyšuje? Těch důvodů je několik. Tím hlavním je ochota „vimperáků" se aktivně na tvorbě této ceny podílet tím, že odpad třídí. Množství vytříděných odpadů se každoročně zvyšuje a tím se zvyšuje i odměna od společnosti EKO-KOM, a.s.. Například v roce 2007 jsme získali 663 370,- Kč a v roce 2011 to bylo již 1 174 580,- Kč. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2011 byly 4 617 000,- Kč, z toho náklady na odpad, který končil na skládce byly 2 703 000,- Kč. Tuto částku platíme v plné výši. Zbývající náklady (tříděný odpad, nebezpečný odpad, provoz sběrného dvora,...) ve výši 1 914 000,- Kč nám z více jak 60 % pokryje odměna za tříděný odpad. Pokud nebudeme třídit a veškerý odpad bude končit na skládce, zaplatíme mnohem víc. Takže třídit se prostě vyplatí.

Jsou tu i další důvody proč nemusíme zdražovat - město Vimperk je vlastníkem skládky, díky Městským službám „držíme na uzdě" náklady na svoz odpadů, získáváme dotace na další rozvoj odpadového hospodářství. Všechny tyto faktory umožňují udržet stávající výši poplatku. Je tu ještě jedna podstatná informace. V řadě měst je poplatek nastaven na určitou výši, ale náklady na odpadové hospodářství přesahují příjmy, a tak města doplácí odpadové hospodářství ze svého rozpočtu. Ve Vimperku je odpadové hospodářství v této kapitole ekonomicky soběstačné, což je podstatná informace, neboť nehrozilo skokové zvýšení ceny po změně zákona (do letošního roku byla legislativou výše poplatku stanovena max. na 500,- Kč, poplatek na rok 2013 může ale dosáhnout částky až 1 000,- Kč). Je možné očekávat, že v řadě obcí využijí této změny zákona a poplatek  zvýší.

Jak dopadneme ve Vimperku s poplatkem v dalších letech?  Hodně bude záležet opět na občanech a jejich přístupu ke třídění, bude záležet na legislativě (připravuje se zavedení poplatků za skládkování), ve Vimperku spol. Jihosepar  a.s. staví dotřiďovací linku, která výrazně zkrátí dopravní vzdálenosti tříděného odpadu, připravujeme svoz bioodpadu. Těch neznámých je hodně, ale mohu Vám slíbit, že se budeme snažit udržet odpadové hospodářství města na solidní úrovni za přijatelné peníze.

 

PS: V době, kdy budete číst tento článek, budeme již znát vítěze soutěže „Jihočeši třídí odpady" o nejlépe třídící město v Jihočeském kraji. Podívejte se na www.jihocesketrideni.cz.

 

Ing. Josef Kotál

Odbor ŽP

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku