Datum stránky: 4.8.2016

Kam odevzdat staré pneumatiky?

Chtěli bychom informovat občany o další možnosti odevzdávání starých pneumatik. Od 1. srpna 2016 můžete pneumatiky odevzdávat ve firmě ČSAD JIHOTRANS a.s. ve Špidrově ulici čp. 80. Podrobnosti jak postupovat při odevzdání pneumatik naleznete ZDE [PDF 42 kB].

Zároveň upozorňujeme, že stále platí povinnost zpětného odběru dle § 38 odst. 1 b) zákona o odpadech, kdy poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků (zde pneumatik) informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu a bez vázání na nákup zboží. Jednoduše řečeno – každý prodejce pneumatik je povinen od Vás staré pneumatiky odebrat a vy nemusíte nic platit.

Pokud staré pneumatiky odložíte u sběrného dvora nebo u popelnic, nedejbože v lese, město Vimperk je nuceno hradit náklady na jejich likvidaci. Tyto náklady se v konečném důsledku promítnou do místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Prosíme tedy občany, ať ve vlastním zájmu využijí výše uvedené možnosti a neodkládají pneumatiky před vraty sběrného dvora, popřípadě jinde.

 

Marie Hejlková
odbor Žp

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.4.2019

Nabídka nádob na BIOODPAD

Město Vimperk opět nabízí občanům města umístění odpadových nádob na bioologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad. Tyto nádoby bychom měli obdržet do konce května 2019.

19.3.2019

Nekrm brouka

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem bezprecedentní kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál.

archív

Akce ve Vimperku