Datum stránky: 4.8.2016

Kam odevzdat staré pneumatiky?

Chtěli bychom informovat občany o další možnosti odevzdávání starých pneumatik. Od 1. srpna 2016 můžete pneumatiky odevzdávat ve firmě ČSAD JIHOTRANS a.s. ve Špidrově ulici čp. 80. Podrobnosti jak postupovat při odevzdání pneumatik naleznete ZDE [PDF 42 kB].

Zároveň upozorňujeme, že stále platí povinnost zpětného odběru dle § 38 odst. 1 b) zákona o odpadech, kdy poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků (zde pneumatik) informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu a bez vázání na nákup zboží. Jednoduše řečeno – každý prodejce pneumatik je povinen od Vás staré pneumatiky odebrat a vy nemusíte nic platit.

Pokud staré pneumatiky odložíte u sběrného dvora nebo u popelnic, nedejbože v lese, město Vimperk je nuceno hradit náklady na jejich likvidaci. Tyto náklady se v konečném důsledku promítnou do místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Prosíme tedy občany, ať ve vlastním zájmu využijí výše uvedené možnosti a neodkládají pneumatiky před vraty sběrného dvora, popřípadě jinde.

 

Marie Hejlková
odbor Žp

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

24.10.2019

Změna provozní doby sběrného dvora

Změna provozní doby sběrného dvora od 1.11. 2019 - 31.3.2020

7.10.2019

Deratizace - podzim 2019

V termínu od 15.10.2019 do 15.12.2019 proběhne na území města Vimperk deratizace - tj. likvidace nežádoucích hlodavců.

20.9.2019

Separační nádoby na kov

V měsíci září bylo po městě rozmístěno 13 separačních nádob na kovy. Tyto nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu

20.9.2019

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

20.9.2019

Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!!

12.7.2019

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?

Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.

17.6.2019

Třídění odpadů se vyplatí

vážení občané, nabízíme Vám k nahlédnutí výsledky třídění odpadů za rok 2018

archív

Akce ve Vimperku